Początek 2017 Wrzesień 17 STUDIUM ORGANISTOWSKIE

STUDIUM ORGANISTOWSKIE

Organy

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu ul. B. Prusa 6  26-600 Radom przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2017/2018

tel. 48  36 56 228

W Studium należy złożyć:

– podanie

– życiorys

– opinia od Księdza Proboszcza

– kserokopia świadectwa ukończonej szkoły

– kserokopia świadectwa szkoły muzycznej (ogniska muzycznego), jeśli do takich kandydat uczęszczał

– dwa zdjęcia

Egzamin wstępny – informacyjny 25 września 2017 r.  godz. 9.00

Uwaga !   Obowiązkowe zajęcia w Diecezjalnym Studium Organistowskim odbywają się każdy poniedziałek i wtorek (rok  I, II)  oraz we  wtorek i środę (rok III, IV, V). Nauka trwa 5 lat.

P.S. Uprzejmie prosimy P.T. Księży Proboszczów o pomoc w wyszukaniu kandydatów na organistów, którzy mogliby uczyć się w naszym Studium, a w przyszłości służyć swoimi umiejętnościami muzycznymi Kościołowi oraz o wywieszenie tego plakatu na tablicy ogłoszeń przy kościele. Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu ks. Wojciech Szary