Początek 2019 Grudzień 23 EMMANUEL PRAGNIE ZAMIESZKAĆ Z NAMI

EMMANUEL PRAGNIE ZAMIESZKAĆ Z NAMI

christmas-crib-figures-1060017_1920

bn

Drodzy Siostry i Bracia!

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (18,14-15), odczytuje prawdę, o której mówi święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, Emmanuel – Bóg z nami wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem. „Przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umy­słem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dzie­wicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu” — przypominał nam Jan Paweł II (Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za tajemnicę Wcielenia życzę Czytelnikom „Gościa Niedzielnego” dużo światła z nieba i głębokiego prze­żywania prawdy, o której śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc truchleje”, „A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”, „Narodzony Boży Syn, Pan Wiel­kiego Majestatu, niesie dziś całemu światu odkupienie win”. Życzę pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Bp Henryk Tomasik