Początek 2020 Marzec 21 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO – 22 III

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO – 22 III

uzsdr-niewidomego
 1. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce do 12 kwietnia, przypominamy o przestrzeganiu zaleceń Konferencji Episkopatu Polski oraz wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. Przypominamy, że w kościele nie może przebywać w tym samym czasie powyżej 50 osób w odpowiedniej odległości. Od 25 marca może być obecnych na nabożeństwie tylko 5 osób.
 2. Z trudną sytuacją ks. biskup Henryk Tomasik udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami, celem ograniczenia liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych. W naszej parafii są sprawowane Msze św. w Kościele górnym i dolnym.
 3. Korzystających z dyspensy mamy możliwość uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 4. Osoby, które nie mają możliwości korzystania z mediów, niech same zatroszczą się o to, aby w tym szczególnym czasie wielkopostnym więcej czasu poświęcić na modlitwę, lekturę Pisma św. oraz tekstów pogłębiających naszą wiarę np.: Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym czasie jest wielka potrzeba modlitwy prywatnej i rodzinnej w naszych domach, pamiętając o słowach Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.
 5. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia Najśw. Sakramentu w kościele, który jest otwarty dla nas w ciągu dnia, abyśmy w kruchcie zatrzymali się na osobistą modlitwę.
 6. Również dziś, będzie okazja do indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu i osobistej modlitwy w ciszy od godz. 15.00, do nabożeństwa Gorzkich Żali do godz. 17.15, podczas których będzie okazja do spowiedzi.
 7. W środę – 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą o godz. 7.00 i 18.00 w kościele dolnym i górnym. W tym dniu przeżywamy Dzień Świętości Życia. W tym roku indywidualnie – w sercu, składamy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka, którego życie jest zagrożone.
 8. W piątek, Droga Krzyżowa o godz. 17.15. (odwołana z udziałem wiernych) W piątek za pośrednictwem TVP nabożeństwo z Papieżem o godz. 18.00.
 9. W sobotę – 28 marca, Msza św. o godz. 18.00 duchowo przygotowująca nas do beatyfikacji Stefana Kard. Wyszyńskiego.
 10. Z informacji podanej przez Stolicę Apostolską tegoroczny obchód Wielkiego Tygodnia i święta Wielkanocne, będzie miał charakter skromny.
 11. Po błogosławieństwie odśpiewamy Suplikacje o powstrzymanie dalszego rozwoju epidemii koronawirusa, o zdrowie dla chorych, o potrzebne siły dla służby zdrowia i kierujących naszym krajem oraz o ochronę naszych rodzin. Zapewniamy również wszystkich, że pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Jezu, ufamy Tobie.