Archive: 25 marca 2021

APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO

Apel-2

APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO OD PRACY

Mija właśnie 1700 lat od dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia 7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.

Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.

Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).

Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:

– apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;

– apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego, nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

– apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali niekoniecznej pracy zarobkowej;

– apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.

– apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego obywatela – nie była kwestionowana w systemie prawnym naszej ojczyzny.

Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu.

Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli, dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości.

Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej.

Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan XXI wieku oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

✠ Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ZIARNO OBUMIERAJĄC PRZYNOSI PLON – 21 III

V

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 III 2021 R. 

 1. Dziś, Gorzkie Żale o godz. 17.15 wraz z modlitwą ekspiacyjną za grzechy zabójstwa dzieci nienarodzonych.
 2. We czwartek – 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00, suma o godz. 10.00 i wieczorem o godz. 18.00. Tego dnia, zachęcamy do złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka. Kartki z deklaracją przystąpienia do Duchowej Adopcji Poczętego Dziecka, są do zabrania w zakrystii. Składamy je we czwartek – 25 marca po Mszy św. na ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Tego dnia na Mszę św. wieczorem szczególnie zapraszamy rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci.
 3. W piątekDroga Krzyżowa o godz. 17.15.
 4. W tym roku spowiedź świąteczną rozpoczynamy już dziś. Będzie można z niej również skorzystać na tygodniu pół godziny przed Mszą św. wieczorem oraz w sobotę od godz. 8.00 – 10.00 i od 15.00 – do 17.00. W konfesjonale będą nam służyć miejscowi kapłani. W sobotę o godz. 10.00 będzie Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia olejem św.
 5. Za tydzień Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Po Mszy św. będzie okazja do złożenia jałmużny wielkopostnej.
 6. Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zachęca nas po Mszy świętej do nabycia palmy.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny. Jest również dziś dla czcicieli św. Józefa „Gość Extra”, który w całości został jemu poświęcony.

 

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU SYN BOŻY POSŁANY ABY ZBAWIĆ ŚWIAT – 14 III 2021

IV

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU SYN BOŻY POSŁANY ABY ZBAWIĆ ŚWIAT  – 14 III 2021 R.

 1. Dziś, Gorzkie Żale o godz. 17.15.
 2. W piątek – 19 marca, Uroczystość św. Józefa. Msze św. będą o godz. 7.00 i 18.00 oraz Droga Krzyżowa o godz. 17.15.
 3. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla wszystkich i potrwają do wtorku włącznie. Będzie je prowadził ks. Zbigniew Niemirski – wykładowca Pisma św. w naszym WSD oraz dziennikarz katolicki. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie miała spotkanie o godz. 18.00.
 4. Spowiedź przed świętami odbędzie się tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Palmową od godz. 8.00 – 10.00 oraz od 15.00 – 17.00. Zachęcamy również do spowiedzi przed Mszą św. w ciągu tygodnia, aby dobrze przygotować się duchowo do zbliżających się świąt wielkanocnych. Miejmy też na uwadze to, że w naszej parafii jest mniej o jednego kapłana, którego Bóg powołał do wieczności. W konfesjonale będą służyć miejscowi duszpasterze.
 5. W sobotę przed Niedzielą Palmową, Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia olejem świętym o godz. 10.00.
 6. Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zachęca do nabycia palm po każdej Mszy świętej od przyszłej niedzieli. Warto poprzeć młodzież i w ten sposób pomóc jej w dobrych inicjatywach.
 7. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu przy ul. Miłej 18 zaprasza rodziców przyszłych pierwszoklasistów do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły, a formalności należy dopełnić do 17 marca. W przypadku pytań lub trudności kontaktujemy się z sekretariatem szkoły.
 8. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, a w przyszłą niedzielę będzie można nabyć „Gościa Extra” w całości poświęconego św. Józefowi.

 

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU PRZYKAZANIA BOŻE – 7 III 2021 R.

III
 1. Dziś mija 1700 lat kiedy to, cesarz Konstantyn I Wielki dnia 7 marca 321 roku zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stał się dniem wolnym od pracy. W tym dniu chrześcijanie świętowali jako pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa czyli niedzielę. Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, które w życiu chrześcijan XXI wieku oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę na świętej Wieczerzy jaką jest Msza św.
 2. Dziś, Gorzkie Żale o godz. 17.15.
 3. We wtorek – 9 marca, w ramach ogólnopolskiej akcji „40 dni dla życia” parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zaprasza na nabożeństwo w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych, a także pokoju na świecie o godz. 17.00. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na Facebooku KSM Radom Struga oraz stronie internetowej 40dnidlazycia.pl
 4. W środę 10 marca, rozpocznie się nowenna, dziewięciodniowe modlitwy przed Uroczystością św. Józefa, którą obchodzimy 19 marca.
 5. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15. W piątek obchodzi imieniny ks. Grzegorz – wikariusz naszej parafii. Zachęcamy do udziału we Mszy św. w Jego intencji o godz. 18.00.
 6. W sobotę nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15 w kościele dolnym.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny.
 8. Za dwa tygodnie w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla wszystkich, w tym dla dzieci i młodzieży, i potrwają do wtorku włącznie.