Początek 2021 grudzień 18 III NIEDZIELA ADWENTU ŚWIECA PASTERZY – RADOŚCI – 12 XII 2021 R.

III NIEDZIELA ADWENTU ŚWIECA PASTERZY – RADOŚCI – 12 XII 2021 R.

III Niedziela Adwentu

III NIEDZIELA ADWENTU – 12 XII 2021 R.

  1. Dziś, półgodzinna adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy od godz. 17.30.
  2. Jutro i we wtorek kontynuacja rekolekcji adwentowych. Konferencje będą na roratach o godz. 6.30, 10.00 i 18.00.
  3. Jutro nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15 w kościele dplnym.
  4. W tym tygodniu sobotę – 18 grudnia, spowiedź świąteczna od 8.00 – 10.00 i 15.30 – 18.30. Korzystajmy też ze spowiedzi przy każdej okazji, kiedy zasiada kapłan do konfesjonału. W dzień spowiedzi będzie Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia o godz. 10.00 oraz odwiedzimy chorych, którzy nie będą mogli przyjść na Mszę św. Ich adresy prosimy zgłosić w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
  5. Są do nabycia – już poświęcone – opłatki na stół wigilijny. Niech ich nie zabraknie w naszych domach. Opłatki można nabyć w bibliotece parafialnej oraz w zakrystii.
  6. Dziś przed kościołem młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafialnego oddziału rozprowadza sianko, na którym kładziemy poświęcony opłatek. Warto tą tradycję podtrzymać, a Skauci Europy przeprowadzają „Akcję ciasto”. Dochód z tej akcji przeznaczają na domowe hospicjum.