Początek 2022 czerwiec 27 SAMOLOTOWA PIELGRZYMKA DO FATIMY I SANTIAGO DE COMPOSTELA