Początek ks. Wiesław Taraska

Author Archives

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – KUSZENIE CHRYSTUSA – 26 II 20023 r.

chleb-dlonie-fot-pixabay-cc0

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26 II 202

 1. Dziśnabożeństwo pasyjne związane z Wielkim Postem – Gorzkie Żaleo godz. 17.15. 0
 2. W piątekDroga Krzyżowa o godz. 17.15. Taca z tego nabożeństwa jest przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. W Wielkim Poście tradycyjnie na znak pokuty nie dekoruje się ołtarzy kwiatami, a w zamian przed ołtarzem znajduje się wymowna, symboliczna dekoracja wielkopostna.
 3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. We czwartek modlitwa różańcowa w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie: święte i charyzmatyczne dla naszej diecezji oraz o powołania zakonne dla Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W piątek okazja do spowiedzi od 17.15, a w sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00 oraz Czcicieli Niepokalanego Serca Naszej Pani z Fatimy oraz medytacja pierwszosobotnia.
 4. W sobotę – 4 marca, przypada święto św. Kazimierza Królewicza, patrona naszej diecezji i miasta. Główne uroczystość z tej okazji odbędą się w Bazylice św. Kazimierza na Zamłyniu o godz. 12.00.
 5. Dziś – odbywa się zbiórka ofiar na pomoc mieszkańcom Ukrainy, która od roku, przeżywa rosyjską okupacje. Ofiary te zostaną przekazane przez Caritas Polska dla Caritas Ukrainy. Papież Franciszek w ubiegłym roku w orędziu na światowy Dzień Pokoju napisał: „I niech będzie coraz więcej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie i wytrwale, dzień po dniu stają się budowniczymi pokoju”.

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

papiez-franciszek

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post

Słuchanie Jezusa w Słowie Bożym i przez słuchanie braci i sióstr w Kościele w duchu synodalnym, jak również stawianie czoła rzeczywistości z jej trudnościami – to dwie wskazówki, które daje Papież Franciszek w opublikowanym dziś Orędziu na Wielki Post 2023 roku. Nosi ono tytuł: „Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne”.
Tegoroczne orędzie wielkopostne jest oparte na opisie Przemienienia Jezusa na Górze Tabor. W tym kontekście Papież Franciszek podejmuje refleksję nad powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną, a doświadczeniem synodalnym.

Asceza wielkopostna i proces synodalny

Ojciec Święty pisze: „Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, powinniśmy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację którego zaangażowaliśmy się jako Kościół”.

Za Jezusem idzie się razem

W Orędziu na Wielki Post Papież Franciszek zaznacza, że na „rekolekcje” na górze Tabor Pan zabiera ze sobą trzech uczniów, bo chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. „Za Jezusem idzie się razem” – podkreśla Papież.

„Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej – Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela” – pisze Franciszek.

Tradycja i nowość

Ojciec Święty podkreśla, że „proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus stagnacji i improwizowanego eksperymentowania”.

Stwierdza, że zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną.

Słuchanie Jezusa oraz braci i sióstr

Papież proponuje na tegoroczny Wielki Post dwie „ścieżki”, „którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. Nawiązując do nakazu, jaki Bóg Ojciec skierował do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplowali Jezusa: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5) Franciszek daje pierwszą wskazówkę: słuchać Jezusa. Pisze: „Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z pomocą internetu. Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy. Ale chciałbym też dodać inny aspekt, bardzo ważny w procesie synodalnym: słuchanie Chrystusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr w Kościele, przez to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, ale które zawsze pozostaje niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego”.

Stawiać czoła codziennym trudnościom

Franciszek komentuje fragment opisujący jak podczas przemienienia na Górze Tabor „uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” (Mt 17, 6-8).

Wychodząc od tych słów Papież pisze: „Oto drugie wskazanie na ten Wielki Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: «rekolekcje» nie są celem samym w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania. Także proces synodalny nie powinien nas łudzić, że dotarliśmy do celu, gdy Bóg daje nam łaskę niektórych mocnych doświadczeń komunii. Także i tam Pan powtarza nam: «Wstańcie i nie lękajcie się». Zejdźmy na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu budowniczymi synodalności w zwyczajnym życiu naszych wspólnot”.

Komentując tegoroczne Orędzie na Wielki Post podczas konferencji prasowej w Watykanie kard. Michael Czerny SJ powiedział:

TAK JAK PODRÓŻ SYNODALNA UOBECNIA SŁOWO BOŻE WŚRÓD WSZYSTKICH OCHRZCZONYCH I W KOŚCIOŁACH LOKALNYCH, TAK EWANGELIA, KTÓRA JEST PRZEŻYWANA PRZYWRACA RADOŚĆ I NADZIEJĘ CAŁEJ LUDZKOŚCI.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – PRZYKAZANIE MIŁOŚCI – 19 II 2023 R.

milosc-nieprzyjaciol
 1. Dziś przypada w naszej parafii Czterdziestogodzinne nabożeństwo, czyli Dzień Eucharystyczny, dlatego zatrzymamy się na chwilę wspólnej adoracji Najśw. Sakramentu i na modlitwie o pokój dla Ukrainy, naszej Ojczyzny i Europy.
 2. Dziś – rozpoczyna się Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Ku trzeźwości z Kościołem” – budujmy trzeźwą i wolna Polskę. Dzisiejsza niedziela jest dniem ekspiacji za grzechy pijaństwa.
 3. W środę – 22 lutego, przypada Popielec, który rozpocznie okres Wielkiego Postu. Wyjątkowy czas pokuty i nawrócenia. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły. Msze św. będą z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00, 10.00 i po południu dodatkowa o godz. 17.00 i 18.00.
 4. W Wielkim Poście odbywać się będą nabożeństwa pasyjne – już w ten piątek Droga Krzyżowa o godz. 17.15. Taca z tego nabożeństwa będzie przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. W Wielkim Poście tradycyjnie na znak pokuty nie dekoruje się ołtarzy kwiatami. W niedzielę nie będzie rano Godzinek o NP NMP, a w zamian zapraszamy na wspólny śpiew Gorzkich Żali o godz. 17.15.
 5. Dzisiejsza taca gospodarcza – jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła – Bóg zapłać.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA PRZYKAZANIA BOŻE – 12 II 2023

freedom_4782870_1920

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 II 2023

 1. Dziś – adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy o godz. 17.30.
 2. Jutro, w poniedziałek – 13-ty, dzień fatimski – nabożeństwo fatimskie o godz. 17. 15.
 3. We wtorek wspomnienie św. Walentego – patrona zakochanych. Dzień modlitwy w intencji wszystkich zaręczonych i przygotowujących się do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
 4. W tym tygodniu przypada tłusty czwartek. Jest on zapowiedzią, że w przyszłym tygodniu środą popielcową, która w tym roku przypada 22 lutego, rozpoczniemy Wielki Post. Pomyślmy z o uczestnictwie w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.
 5. 18 marca br. rozpocznie się w WSD w Radomiu Kurs pastoralno-liturgiczny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego.
 6. Na dzisiejszą niedzielę Ks. Biskup skierował do nas KOMUNIKAT następującej treści: „W ostatnich dniach dotarła do nas wiadomość o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce na terenie Turcji i Syrii. Odpowiadając na Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym katakliźmie, a także za tych, którzy z ogromnym poświęceniem pospieszyli im na ratunek. Jednocześnie proszę, aby … po każdej Mszy Świętej, były zbierane ofiary do puszek na pomoc poszkodowanym. Zebrane środki zostaną przekazane potrzebującym za pośrednictwem Caritas Polska. Wasz Biskup Marek. Ofiary można złożyć do białych puszek przy wyjściu z kościoła.

IV NIEDZIELA ZWYKŁA OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW – 28 I 2023

person-110303_1280

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 I 2023

 1. Dziś z okazji kończącego się w tradycji polskiej okresu bożonarodzeniowego odbędzie się w naszym kościele koncert kolęd  w wykonaniu trzech chórów: Filharmonicznego przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, chóru „Campanella” przy II Liceum Marii Konopnickiej oraz Dziecięcy Chór przy Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu „Cantus Angelus” pod dyrekcją Marii Wrzesińskiej. Wystąpi również Monika Świostek – sopran, Rafał Majzner – tenor oraz Rafał Wróbel – organy.
 2. Jutro w – poniedziałek – 30 stycznia, odbędzie sięjuż ostatnia – dodatkowa kolęda dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym Zapisy w zakrystii po Mszy św.
 3. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim za miłe przyjęcie księży w czasie kolędy, za możliwość wspólnego spotkania i rozmowę, za wspólną modlitwę o Boże błogosławieństwo dla Waszego domu i mieszkańców. Wszystkie powierzone nam sprawy będziemy powierzać Bogu na modlitwie podczas Mszy św. sprawowanej w każdą niedzielę intencji parafian, sympatyków i miłych gości. Dziękujemy również za przekazane ofiary na potrzeby parafii. Każda ofiara, która jest darem serca w tych trudnych czasach – jest potrzebna do funkcjonowania parafii. Ponadto warto przypomnieć, że przyjęcie kolędy jest potwierdzeniem przynależności do parafii, za co wszystkim, którzy to uczynili – serdecznie dziękujemy.
 4. We czwartek – 2 lutego – przypada święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej – co miało miejsce 40 dnia po urodzeniu. W tradycji polskiej to święto nosi nazwę Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. o godz. 7.00. 10.00 i wieczorem o godz. 17.00 i 18.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Po ostatniej odbędzie się pożegnanie żłóbka.
 5. 2 lutego przypada również Dzień Życia Konsekrowanego. Będziemy się modlić i dziękować Bogu za każdą siostrę zakonną i zakonnika, którzy swoje życie oddali do dyspozycji Bogu i Kościołowi, a szczególnie za zakony kontemplacyjne. Na ich utrzymanie będzie przeznaczona w tym dniu kolekta.
 6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej. I piątek – okazja do spowiedzi od godz. 17.15 i I sobota miesiąca – spotkanie Rodziny różańcowej oraz czcicieli Niepokalanego Serca Maryi o godz. 17.00.

III NIEDZIELA ZWYKŁA – NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – 22 I 2023

Biblia

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 I 2023

 1. Dziś z okazji 22. dnia miesiąca – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.30.
 2. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 odbędzie się koncert kolędowy w wykonaniu trzech chórów: Filharmonicznego przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, chóru „Campanella” II Liceum Marii Konopnickiej oraz Dziecięcego Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu „Cantus Angelus”.
 3. Program wizyty duszpasterskiej – kolędy w tym tygodniu jest następujący: Jutro w – Poniedziałek – 23  stycznia – do południa od godz. 9.00 – ul. Bema 9 i 13 oraz po południu od godz. 15.00 – ul. Miła 17a i 19. Natomiast w sobotę – 28  stycznia oraz w przyszły poniedziałek 30 stycznia odbędzie się dodatkowa kolęda dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć wizyta duszpasterska w wyznaczonym  dniu. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub e-mailem wchodząc na stronę internetową parafii. Warto przy tej okazji przypomnieć, że przyjęcie kolędy jest potwierdzeniem przynależności do parafii, za co wszystkim, którzy to uczynili – serdecznie dziękujemy.
 4. Dziś z okazji przypadającego we wtorek – 24 stycznia – wspomnienia św. Franciszka Salezego – biskupa i doktora Kościoła, który jest patronem dziennikarzy, w kościołach naszej diecezji odbywa się zbiorka do puszek na diecezjalne Środki Społecznego Przekazu: Radio Plus Radom oraz Redakcje Radomskiego Gościa AVE. W dzisiejszych czasach, kiedy media odgrywają bardzo dużą rolę, a niektóre z nich sieją zamęt i walczą z Kościołem, trzeba nam popierać te, które są katolickie. Ofiarę na ten cel można złożyć do białej puszki  – wychodząc z kościoła.
  Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

 

II NIEDZIELA ZWYKŁA OTO BARANEK BOŻY – 16 I 2023

oto-Baranek-bozy-2-niedziela-zwykla-polska-parafia-londyn

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 I 2023

 1. Dziś modlitwa różańcowa w intencji młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o godz. 17.30 oraz spotkanie młodzieży i Msza św. dla nich o godz. 18.00.
 2. Program wizyty duszpasterskiej – kolędy w tym tygodniu jest następujący:

Jutro w – Poniedziałek – 16  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Prądzyńskiego 2, Miła 3 – 7 Miła 4/8 oraz 11 i 12, ul. Struga od 27 -57 oraz Niedziałkowskiego
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 29 oraz Prądzyńskiego 5

Wtorek – 17 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 2 oraz 3
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 6 i 7 oraz  Prądzyńskiego 7

Środa – 18 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 26 oraz od godz. 10.00 Bema 2
 • Po południu od godz. 15.00 – Bema 1

Czwartek – 19 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Miła 20 oraz Bema 4
 • Po południu od godz. 15.00 – Czysta 7 oraz Bema 6

Piątek – 20 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Bema 3 i 5
 • Po południu od godz. 15.00 – Struga 19/21 oraz Miła 19a

Sobota – 21 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Osiedle Zegara Słonecznego

Poniedziałek – 23  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Bema 9 i 13
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 17a /zakończenie kolędy/
 1. Natomiast w sobotę 28 stycznia i w poniedziałek 30 stycznia przewidziana jest wizyta duszpasterska dodatkowa dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczone dni. Zapisy w zakrystii po Mszy św. Warto przy tej okazji przypomnieć zasadę prawa kościelnego, że przyjęcie kolędy jest potwierdzeniem przynależności do parafii, za co wszystkim, którzy to uczynili – serdecznie dziękujemy.

NIEDZIELA – CHRZTU PAŃSKIEGO W RZECE JORDAN – 8 I 2023

Chrzest Pański

NIEDZIELA  – CHRZTU PAŃSKIEGO – 8 I 2023

 1. Dziś nabożeństwo do NSJ o godz. 17.30
 2. W piątek – 13 stycznia Dzień Fatimski, nabożeństwo o godz. 17.15.
 3. Program kolędy – wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu jest następujący:
 4. (III TYDZIEŃ KOLĘDY 9 – 16 I 2023)

Poniedziałek – 9 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 5a i 9a
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 4a, 11 oraz Jasińskiego 10.

Wtorek – 10 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 19 i 21
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 12 i 23 oraz Prądzyńskiego 2

Środa – 11 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 22 i 24 i Miła 2

Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 20 i Sowińskiego 3

Czwartek – 12 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Sowińskiego 5 i 7

Po południu od godz. 15.00 – Sowińskiego 6, 9, 11, 13

Piątek – 13 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Sowińskiego 15, Miła 22 i 24
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 25, 26, 27

Sobota – 14 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Osiedle domków jednorodzinnych

Poniedziałek – 16  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Prądzyńskiego 5, Miła 3-7, 4/8, 11 oraz 12,
  Struga od 27- do 57 i Niedziałkowskiego
 • Po południu od godz. 15.00

Miła 27 i 29 oraz Prądzyńskiego 7. Dalszy program kolędy podamy w przyszłą niedzielę.

 1. W ostatnią sobotę stycznia – 28 oraz w poniedziałek 30 stycznia przewidziana jest kolęda dodatkowa dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczone dni. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1 I 2023 R.

NOWY ROK

NOWY ROK – NIEDZIELA  – UROCZYSTOŚĆ 

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 1 I 2023 R.

 Wczoraj (31 XII) o godz. 9.34 w watykańskim klasztorze „Mater Ecclesiae” – Matki Kościoła, odszedł po cichu i pokornie do Pana papież Benedykt XVI w 95 roku życia. Był 265 Następcą Świętego Piotra. Msza św. za zmarłego papieża w naszej parafii będzie 6 I o godz. 10.00.

 1. Dziś – w pierwszym dniu nowego roku – przypominamy, że istnieje Światowa Sieć Modlitwy, w Polsce nazywana Apostolstwem Modlitwy. Z tej okazji Ojciec Święty poleca na każdy miesiąc intencję modlitwy. W styczniu tego roku modlimy się za wychowawców, aby byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom. Kartki z intencjami na cały rok otrzymała Rodzina Różańcowa. Mogą też otrzymać osoby zainteresowane, zgłaszając się do zakrystii.
 2. Dziś spotkanie lektorów po Mszy św. wieczornej.
 3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej.
 4. We czwartek wspólny różaniec w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego o godz. 17.15.
 5. W piątek6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św. w porządku niedzielnym z poświęceniem kredy, kadzidła i wody. W Trzech Króli przypada dzień modlitwy i pomocy misjom. W Radomiu, tak, jak w poprzednich latach przejdzie Orszak Trzech Króli.
 6. W sobotę – spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, wspólna modlitwa różańcowa i medytacja pierwszosobotnia.
 7. Program kolędy – wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu jest następujący

  Poniedziałek – 2 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Sportowa 1, 2, 3 oraz Żwirki i Wigury 10

  • Po południu od godz. 15.00

  Sportowa 4, 5, 7,9 oraz  Kusocińskiego 30

   Wtorek – 3 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Sportowa 6 i 28/30

  • Po południu od godz. 15.00

  Sportowa 29 i 31

   Środa – 4 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Kusocińskiego 1 i 30a oraz Prądzyńskiego 1

  • Po południu od godz. 15.00

  Sportowa 33, Kusocińskiego 10 oraz Malczewskiego 26

   Czwartek – 5 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Kusocińskiego 2a i Malczewskiego 26a

  • Po południu od godz. 15.00

  Kusocińskiego 3a i 9

   Sobota – 7 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Tylko ul. Sportowa oraz Kusocińskiego domki jednorodzinne i Kusocińskiego 7a

   Poniedziałek – 9 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Kusocińskiego 5a i 9a

  • Po południu od godz. 15.00

  Kusocińskiego 4a, 11 oraz Jasińskiego 10. Dalszy program kolędy podamy w przyszłą niedzielę.

  W pierwszym dniu Nowego roku, kiedy Kościół modli się o Pokój na świecie – życzymy wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszego kościoła Bożego Pokoju. Niech on zagości w naszych sercach, w Ojczyźnie i na całym świecie. Niech przez cały rok, który rozpoczynamy w imię Boże towarzyszy nam Boże błogosławieństwo, a opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Niech każdy dzień Nowego Roku będzie dla nas bezpieczny i obfituje w dobre wydarzenia. Szczęść Boże.

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – 25 XII 2022

boze-narodzenie

NIEDZIELA – NARODZENIA PAŃSKIEGO 25 XII 2022 R.

 1. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego proszę przyjąć od nas Duszpasterzy najlepsze życzenia. Jezus narodził się w Betlejem, co się tłumaczy w „Domu Chleba”, Sam chleb rozmnażał, Sam stał się dla nas chlebem – Komunią świętą. Niech więc dziś sprawi, aby w naszym domu, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie – w tym niespokojnym czasie – nie zabrakło chleba powszedniego, ale i przede wszystkich Chleba Eucharystycznego. Miejmy w sobie dużo duchowego chleba i dzielmy się nim – Słowem Bożym z innymi. Chrystus, który jest obecny w Kościele karmi nas chlebem Eucharystycznym i umacnia w nas wiarę, budzi nadzieję oraz zachęca nas do miłości drugiego człowieka. Obecny Rok Duszpasterski jest przez nas przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” , który stanowimy my wszyscy wierzący. Życzymy więc, aby nam nie zabrakło wiary w świadczeniu o Chrystusie i przynależności do Kościoła, życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, opieki naszej Matki Miłosierdzia oraz tak bardzo potrzebnego wszystkim zdrowia. – Wszystkim, parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni – wszystkiego dobrego.
 2. Jutro – w poniedziałek – 26 grudnia, święto św. Szczepana – pierwszego męczennika, który oddał życie za Chrystusa. W tym dniu modlitwą i ofiarą będziemy wspierać KUL. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę.
 3. W sobotę – 31 grudnia, nabożeństwo dziękczynne za kończący się rok o godz. 17.30.
 4. We wtorek – 27 grudnia, rozpoczynamy wizytę duszpasterską – KOLĘDE. Pragniemy odwiedzić wszystkich mieszkających na terenie naszej parafii, ponieważ te osoby przynależą do parafii. Meldunek tu nie ma znaczenia, ale zgodnie z prawem kościelnym tylko zamieszkanie. W czasie kolędy pobłogosławimy mieszkania, wspólnie z Wami pomodlimy się i będzie czas na rozmowę duszpasterską. Przygotujmy na stole Pismo św., krzyż do ucałowania oraz wodę święconą i kropidło do poświecenia mieszkania. Dzieci i młodzież niech się pochwalą zeszytem z uczestnictwa w szkolnej katechezie. W czasie kolędy zaproponujemy parafinom włączenie się do grup duszpasterskich. Wizytę duszpasterską przed południem rozpoczynamy od godz. 9.00, a po południu od godz. 15.00. W czasie kolędy kancelaria parafialna będzie czynna tylko we czwartki od 16.30 – 18.00. Formalności związane z pogrzebem, czy potwierdzeniem zamówionej intencji mszalnej prosimy zgłaszać bezpośredni po Mszy św. porannej o godz. 7.00, lub wieczornej o godz. 18.00 w zakrystii. Woda świecona do błogosławieństwa mieszkania znajduje się w kościele z prawej strony.
 5. Program kolędy od 27 XII – do 2 stycznia 2023 jest następujący

  Wtorek – 27 grudnia

  • Do południa od godz. 9.00

  Struga 59, Struga 61,

  11  Listopada 58

         Po południu  od godz. 15.00

  11 Listopada 56, Sportowa 35

  Środa – 28 grudnia

  • Do południa od godz. 9.00

  11 Listopada 28, 32/38, 40/46

  • Po południu od godz. 15.00

  11 Listopada 10, 12, 14, 18, 20

  Czwartek – 29 grudnia

  • Do południa od godz. 9.00

  11 Listopada 22 i 26

  Chrobrego 17a

  • Po południu od godz. 15.00

  Chrobrego 11 i 19

   

  Piątek – 30 grudnia

  • Do południa od godz. 9.00

  Chrobrego 26, 28, 32, 34

  Żwirki i Wigury 4

  • Po południu od godz. 15.00

  Chrobrego 13 i 13a

  Żwirki i Wigury 6

   

  Sobota – 31 grudnia

  • Do południa od godz. 9.00

  Chrobrego 17b i 17c

  Żwirki i Wigury 8

   

  Poniedziałek – 2 stycznia

  • Do południa od godz. 9.00

  Żwirki i Wigury 10

  Sportowa 1, 2, 3

  • Po południu od godz. 15.00

  Sportowa 4, 5, 7, 9

  Kusocińskiego 30