Początek Wiadomości

Wiadomości

REKOLEKCJE SZKOLNE DLA UCZNIÓW PSP NR 5 i 34

REK WP PAR

REKOLEKCJE DLA PSP Nr 5 i 34 2023

DLA PSP Nr 5 i 34

„Autostradą do nieba z bł. Carlo Acutisem”

PONIEDZIAŁEK 27 III – drogą krzyżową

Godz.   8.15 – klasy VII i VIII

Godz. 11.15 – klasy I – VI

 

WTOREK 28 III – drogą adoracyjną

Godz.   8.15 – klasy VII i VIII

Godz. 11.15 – klasy I – VI

 

ŚRODA 29 III – drogą eucharystyczną

Godz. 10.00 – klasy I – VIII RAZEM

Zapraszamy!

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023

papiez-franciszek

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post

Słuchanie Jezusa w Słowie Bożym i przez słuchanie braci i sióstr w Kościele w duchu synodalnym, jak również stawianie czoła rzeczywistości z jej trudnościami – to dwie wskazówki, które daje Papież Franciszek w opublikowanym dziś Orędziu na Wielki Post 2023 roku. Nosi ono tytuł: „Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne”.
Tegoroczne orędzie wielkopostne jest oparte na opisie Przemienienia Jezusa na Górze Tabor. W tym kontekście Papież Franciszek podejmuje refleksję nad powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną, a doświadczeniem synodalnym.

Asceza wielkopostna i proces synodalny

Ojciec Święty pisze: „Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, powinniśmy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację którego zaangażowaliśmy się jako Kościół”.

Za Jezusem idzie się razem

W Orędziu na Wielki Post Papież Franciszek zaznacza, że na „rekolekcje” na górze Tabor Pan zabiera ze sobą trzech uczniów, bo chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. „Za Jezusem idzie się razem” – podkreśla Papież.

„Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej – Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela” – pisze Franciszek.

Tradycja i nowość

Ojciec Święty podkreśla, że „proces synodalny jest zakorzeniony w tradycji Kościoła, a jednocześnie otwarty na nowość. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych dróg, unikania przeciwstawnych pokus stagnacji i improwizowanego eksperymentowania”.

Stwierdza, że zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną.

Słuchanie Jezusa oraz braci i sióstr

Papież proponuje na tegoroczny Wielki Post dwie „ścieżki”, „którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel. Nawiązując do nakazu, jaki Bóg Ojciec skierował do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplowali Jezusa: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5) Franciszek daje pierwszą wskazówkę: słuchać Jezusa. Pisze: „Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. A jak do nas przemawia? Przede wszystkim w Słowie Bożym, które Kościół ofiarowuje nam w liturgii: nie pozwólmy, by padło ono w pustkę. Jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, czytajmy czytania biblijne dzień po dniu, także z pomocą internetu. Oprócz Pisma Świętego, Pan przemawia do nas w braciach i siostrach, zwłaszcza w obliczach i historiach tych, którzy potrzebują pomocy. Ale chciałbym też dodać inny aspekt, bardzo ważny w procesie synodalnym: słuchanie Chrystusa dokonuje się także przez słuchanie naszych braci i sióstr w Kościele, przez to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, ale które zawsze pozostaje niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego”.

Stawiać czoła codziennym trudnościom

Franciszek komentuje fragment opisujący jak podczas przemienienia na Górze Tabor „uczniowie, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” (Mt 17, 6-8).

Wychodząc od tych słów Papież pisze: „Oto drugie wskazanie na ten Wielki Post: nie chronić się w religijności składającej się z nadzwyczajnych wydarzeń, z sugestywnych doświadczeń, w obawie przed stawieniem czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, jej trudnościami i sprzecznościami. Wielki Post jest ukierunkowany na Paschę: «rekolekcje» nie są celem samym w sobie, ale przygotowują nas do przeżywania męki i krzyża z wiarą, nadzieją i miłością, aby dotrzeć do zmartwychwstania. Także proces synodalny nie powinien nas łudzić, że dotarliśmy do celu, gdy Bóg daje nam łaskę niektórych mocnych doświadczeń komunii. Także i tam Pan powtarza nam: «Wstańcie i nie lękajcie się». Zejdźmy na równinę i niech łaska, której doświadczyliśmy, podtrzymuje nas w byciu budowniczymi synodalności w zwyczajnym życiu naszych wspólnot”.

Komentując tegoroczne Orędzie na Wielki Post podczas konferencji prasowej w Watykanie kard. Michael Czerny SJ powiedział:

TAK JAK PODRÓŻ SYNODALNA UOBECNIA SŁOWO BOŻE WŚRÓD WSZYSTKICH OCHRZCZONYCH I W KOŚCIOŁACH LOKALNYCH, TAK EWANGELIA, KTÓRA JEST PRZEŻYWANA PRZYWRACA RADOŚĆ I NADZIEJĘ CAŁEJ LUDZKOŚCI.

ZAKOŃCZENIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY OD 23 – 30 I

Jezus

ZAKOŃCZENIE WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY OD 23 – 30 I 2023 r.

Program wizyty duszpasterskiej – kolędy w V tygodniu jest następujący: Jutro w – Poniedziałek – 23  stycznia – do południa od godz. 9.00 – ul. Bema 9 i 13 oraz po południu od godz. 15.00 – ul. Miła 17a i 19. Natomiast w najbliższą sobotę – 28  stycznia oraz w przyszły poniedziałek 30 stycznia odbędzie się dodatkowa kolęda dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym  dniu. Zapisy w zakrystii po Mszy św. lub e-mailem wchodząc na stronę internetową parafii. Warto przy tej okazji przypomnieć, że przyjęcie kolędy jest potwierdzeniem przynależności do parafii, za co wszystkim, którzy to uczynili – serdecznie dziękujemy. Kończąc kolędę zapewniamy wszystkich o naszej pamięci w modlitwie i podczas Mszy św. za parafian w każdym tygodniu Roku Pańskiego 2023 .

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY OD 16 – 23 I 2023

Jezus

Jutro w – Poniedziałek – 16  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Miła 3 – 7,  Miła 4/8, 11, ul. Struga od 27 -57 oraz Niedziałkowskiego, a od godz. 10.00 blok Miła 12, 
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 29 oraz Prądzyńskiego 5

Wtorek – 17 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 2 oraz 3
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 6 i 7 oraz  Prądzyńskiego 7

Środa – 18 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 26 oraz od godz. 10.00 Bema 2
 • Po południu od godz. 15.00 – Bema 1

Czwartek – 19 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Miła 20 oraz Bema 4
 • Po południu od godz. 15.00 – Czysta 7 oraz Bema 6

Piątek – 20 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Bema 3 i 5
 • Po południu od godz. 15.00 – Struga 19/21 oraz Miła 19a

Sobota – 21 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Osiedle Zegara Słonecznego

Poniedziałek – 23  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Bema 9 i 13
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 17a. Natomiast w sobotę 28 stycznia i w poniedziałek 30 stycznia przewidziana jest wizyta duszpasterska dodatkowa dla osób, które z rożnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczone dni. Zapisy w zakrystii po Mszy św. Warto przy tej okazji przypomnieć, że przyjęcie kolędy jest potwierdzeniem przynależności do parafii, za co wszystkim, którzy to uczynili – serdecznie dziękujemy.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY OD 9 – 16 I 2023 R.

Jezus

III TYDZIEŃ KOLĘDY 9 – 16 I 2023

Poniedziałek – 9 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 5a i 9a
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 4a, 11 oraz Jasińskiego 10.

Wtorek – 10 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 19 i 21
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 12 i 23 oraz Prądzyńskiego 2

Środa – 11 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Kusocińskiego 22 i 24 i Miła 2
 • Po południu od godz. 15.00 – Kusocińskiego 20 i Sowińskiego 3

Czwartek – 12 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 Sowińskiego 5 i 7
 •  Po południu od godz. 15.00 Sowińskiego 6, 9, 11, 13

Piątek – 13 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Sowińskiego 15, Miła 22 i 24
 • Po południu od godz. 15.00 – Miła 25, 26, 27

Sobota – 14 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Osiedle domków jednorodzinnych

Poniedziałek – 16  stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 – Prądzyńskiego 5, Miła 3-7, 4/8, 11 oraz 12
  Struga od 27- do 57 i Niedziałkowskiego

Dalszy program kolędy podamy w przyszłą niedzielę.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA OD 2 – 9 STYCZNIA 2023 ROKU

Jezus

WIZYTA DUSZPASTERSKA – II TYDZIEŃ KOLĘDY 2 – 9 I 2023

Poniedziałek – 2 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 ul. Sportowa 1, 2, 3 oraz Żwirki i Wigury 10
 • Po południu od godz. 15.00 ul. Sportowa 4, 5, 7,9 oraz  Kusocińskiego 30

 Wtorek – 3 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 ul. Sportowa 6 i 28/30
 • Po południu od godz. 15.00 ul. Sportowa 29 i 31

 Środa – 4 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 1 i 30a oraz Prądzyńskiego 1
 • Po południu od godz. 15.00 ul. Sportowa 33, Kusocińskiego 10 oraz Malczewskiego 26

 Czwartek – 5 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 2a i Malczewskiego 26a
 • Po południu od godz. 15.00 ul. Kusocińskiego 3a i 9

 Sobota – 7 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 Tylko ul. Sportowa oraz Kusocińskiego domki jednorodzinne i Kusocińskiego 7a

 Poniedziałek – 9 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00 ul.Kusocińskiego 5a i 9a
 • Po południu od godz. 15.00 ul. Kusocińskiego 4a, 11 oraz Jasińskiego 10. Dalszy program kolędy podamy w przyszłą niedzielę.

Jezus

PROGRAM KOLĘDY – WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ DO 2 I 2023

wizyta-duszpasterska-2019-2020-20191202200828

I TYDZIEŃ KOLĘDY 27 XII 2022- 2 I 2023

Kolęda do południa rozpoczyna się o godz. 9.00 a po południu o godz. 15.30

Wtorek – 27 grudnia

 • Do południa od godz. 9.00

Struga 59 i 61

11  Listopada 58

     Po południu  od godz. 15.30

11 Listopada 56 i Sportowa 35

Środa – 28 grudnia

 • Do południa od godz. 9.00

11 Listopada 28, 32/38, 40/46

 • Po południu od godz. 15.30

11 Listopada 10, 12, 14, 18, 20

Czwartek – 29 grudnia

 • Do południa od godz. 9.00

11 Listopada 22 i 26

Chrobrego 17a

 • Po południu od godz. 15.00

Chrobrego 11 i 19

Piątek – 30 grudnia

 • Do południa od godz. 9.00

Chrobrego 26, 28, 32, 34,

Żwirki i Wigury 4

 • Po południu od godz. 15.00

Chrobrego 13 i 13a

Żwirki i Wigury 6

 

Sobota – 31 grudnia

 • Do południa od godz. 9.00

Chrobrego 17b i 17c

Żwirki i Wigury 8

Poniedziałek – w przyszłym tygodniu – 2 stycznia

 • Do południa od godz. 9.00

Żwirki i Wigury 10

Sportowa 1, 2, 3

 • Po południu od godz. 15.30

Sportowa 4, 5, 7, 9

Kusocińskiego 30

C.d. kolędy będzie ogłoszony w przyszłym tygodniu