Początek Wiadomości

Wiadomości

Światowe Dni Młodzieży

Dnia 25 lipca 2016 roku  wraz z ks. Piotrem wybraliśmy  się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Towarzyszyły nam cudowne uczucia, każdy z nas miał wspólny cel jakim było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem., Nie mogliśmy już się doczekać. Spotkanie młodych ludzi z całego Świata,poznanie ich kultur,języków było dla nas fantastycznym doświadczeniem. Światowe Dni Młodzieży przebiegały pod hasłem: ,,Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Możemy powiedzieć,że na każdym kroku doświadczaliśmy Bożego Miłosierdzia. Idąc w upale spotykaliśmy ludzi,którzy dawali nam jedzenie,picie,podwozili nas.

To było dla nas niesamowite! Na tym świecie  są ludzie miłosierni i za to Chwała Panu!
Papież apelował do nas abyśmy umieli przebaczać,dawali drugiemu człowiekowi to co w nas najlepsze. Najlepszy nauczyciel na naszej drodze to Chrystus. Mamy nadzieję,że te słowa Papieża jak i inne weszły do naszych serc i pozostaną w nich. Spotkanie młodych uważamy za udane i niesamowite! W 2019 oczywiście nie zabraknie nas w Panamie! Za wszystkie narody,ludzi i doświadczenia jakie nas spotkały na Światowych Dniach Młodzieży,za bezpieczne spotkanie,za to wszystko Bogu niech będą dzięki !

Kasia Marecka

Wyruszamy na pielgrzymi szlak!

pielgrzym
Zapisy na XXXVIII Pieszą Pielgrzymkę każdego dnia, w kancelarii parafialnej, oraz zakrystii po każdej Mszy św.

Dla niezdecydowanych mam krótki film: 

Zachęcamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących.  Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach w naszej codziennej modlitwie.  Duchowi Pielgrzymi w czasie całej pielgrzymki będą się gromadzić na Modlitwie Różańcowej o godz.17.30 w parafialnym kościele.  Podczas ośmiu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim. Mamy również nadzieję że spotkamy się ostatniego dnia pielgrzymki i wspólnie wkroczymy przed Tron Pani Jasnogórskiej. Zapisy na na pielgrzymkę autokarową na 13 sierpnia w kancelarii i zakrystii.

Zaproszenie Ks. Biskupa.

Ks. Bp

W dniu 6 sierpnia 2016 roku wyruszy na trasę do Częstochowy Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka to czas refleksji, modlitwy i ofiary. Przypomina nam o tym, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do wyznaczonego przez Boga – Stwórcę celu.

„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC” – to temat „rekolekcji w drodze”, które będziemy przeżywać podczas sierpniowej Pielgrzymki na Jasną Górę. Temat ten harmonizuje z treścią Roku Miłosierdzia oraz nauczaniem Ojca Świętego Franciszka podczas XXXI. Światowego Dnia Młodzieży Kraków – 2016. Będziemy także dziękować za Sakrament Chrztu Świętego wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski.

W duchu dziękczynienia za Boże Miłosierdzie będziemy modlić się o dar głębokiej wiary, której ważnym znakiem jest miłosierdzie rozumiane jako czynna pomoc okazywana potrzebującym.

Dziękuję Duszpasterzom oraz ich Współpracownikom za przygotowanie naszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Zapraszam Was, Drodzy Bracia i Siostry, a szczególnie młodzież, do udziału  w tych „rekolekcjach w drodze”. Wszystkich pątników proszę o tworzenie atmosfery braterskiej współpracy, o ducha rozmodlenia i ofiary, czego wyrazem będzie także strój harmonizujący z pokutnym charakterem Pielgrzymki.

Wszystkich proszę o modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, szczególnie w intencji młodzieży, abyśmy byli wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii.

 

Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię.

 

+ Henryk Tomasik

Biskup Radomski