Początek Wiadomości

Wiadomości

INFORMACJE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

corona-5373890_960_720sciety-pixabay

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku –

Ksiądz Biskup Henryk Tomasik – Biskup Radomski, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

  1. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
  3. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” [w Radomiu jest strefa żółta] w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Przypominany uczestnikom nabożeństw, że w kościele – tak, jak w innych miejscach publicznych obowiązuje nas zgodnie w wytycznymi sanepidu zakrycie nosa i ust (posiadanie maseczki), dystans oraz dezynfekcja rąk.

GOŚCIĆ BĘDZIEMY ZESPÓŁ PIEŚNI I TANCA „ŚLĄSK” 28 IX 2020 r

śląsk

Zapraszamy wszystkich na Koncert Religijno – Patriotyczny 28 IX 2020 r. w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Niecodzienna okazja. Koncert uświetni 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II oraz Bitwę Warszawską zwaną Cudem nad Wisłą. W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard Wyszyńskiego – który powiedział „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” upamiętni również 44 rocznicę wydarzeń Radomskiego Czerwiec’76 i 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Koncert rozpocznie się o godz. 18.30 – bezpośrednio po Mszy św. wieczorem. Wstęp wolny.

 

PIELGRZYMKA RODZINY RÓŻAŃCOWEJ DO WYSOKIEGO KOŁA

rrr

 XIII Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej do Wysokiego Koła

3 października 2020 r.
9.30– Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10.00 –  Powitanie pielgrzymów – Ks. Kustosz
Słowo od Redakcji miesięcznika „Różaniec”
10.15 – Różaniec –   /możliwość skorzystania z sakramentu pokuty/
11.00 –Konferencja formacyjna
11.45 – Spotkanie informacyjne – Diecezjalny Moderator ŻR
12.00Msza Św. – Ks. Bp Henryk Tomasik
Całość spotkania odbywa się na placu różańcowym. Ubierzmy się odpowiednio i zabierzmy ze sobą krzesło turystyczne Podczas całej pielgrzymki obowiązują  nas ogólne zasady sanitarne /zakrywanie ust i nosa i zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk przy wejściu do Sanktuarium.

 

 

 

DIECEZJALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE W RADOMIU

safe_image

Diecezjalne Studium Organistowskie przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki. Oprócz przygotowania muzycznego daje też formację i podstawy wiedzy teologicznej.

Nauka w studium trwa 5 lat. Zajęcia są obowiązkowe. Dla I i II roku odbywają się w każdy poniedziałek i wtorek, a dla III, IV, V roku – w każdy wtorek i środę od godz. 9 do 16. DSO przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2020/2021.

– Zapraszamy kandydatów na organistów, którzy chcieliby swoimi umiejętnościami muzycznymi służyć Kościołowi. Dla mnie organista to nie zawód, lecz powołanie, dlatego naszych słuchaczy nie tylko kształcimy muzycznie, ale także formujemy – mówi ks. prał. Wojciech Szary, dyrektor DSO.

Pierwsze spotkanie informacyjne, rozmowa wstępna odbędzie się 28 września 2020 roku o godz. 9 w siedzibie DSO w Radomiu przy ul. Prusa 6. Można się jeszcze zgłosić w październiku.

– Należy złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, opinię od księdza proboszcza, kserokopię świadectwa ze szkoły, kserokopię świadectwa ze szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, jeśli do takich kandydat uczęszczał, oraz dwa zdjęcia – wylicza ks. Szary.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 48 36 56 228, 606 609 158.

 

ODPUST PORCJUNKULI – 2 SIERPNIA WARTO SKORZYSTAĆ

porcjunkuli

Odpust Porcjunkuli

2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Kalendarzu Liturgicznym czytamy, iż tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. Za zgodą biskupa diecezjalnego odpust ten może być przeniesiony na niedzielę, która poprzedza 2 sierpnia lub po nim następuje.

Trochę historii

Dlaczego święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli? Otóż ma to związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według podania, była to pierwotnie kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. „Biedaczyna” z Asyżu w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. Wkrótce przyłączyli się do niego towarzysze. Nie jest wykluczone, że ona sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi legenda, słyszano często nad kapliczką głosy anielskie. W tym czasie kapliczka wraz z przyległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej góry Subasio, jednak wkrótce (1211 r.) odstąpili ją św. Franciszkowi i jego współbraciom, którzy wybudowali sobie tam ubogie szałasy – domy. W kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie (konsekracja) kapliczki-kościółka.

W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do ww. kościółka druga nazwa – Porcjunkula, być może również wprowadzona przez św. Franciszka. Etymologicznie oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobna część. Prawdopodobnie nawiązywała ona do bardzo małych rozmiarów kościółka i przyległego terenu. Tak więc Porcjunkula stała się macierzystym domem zakonu św. Franciszka.

Dwieście lat później – w roku 1415 św. Bernardyn ze Sieny osadził tu swoich synów duchowych – obserwantów, którzy wystawili tu spory klasztor wraz z okazałym kościołem. W latach 1569-1678 wybudowano świątynię, w środku której znajduje się w stanie surowym zachowany pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula. Przy końcu bocznej nazwy jest cela, w której mieszkał i dokonał życia św. Franciszek. 11 kwietnia 1909 r. papież Pius X podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej.

Skąd odpust Porcjunkuli?

Łączy się on z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku, do kaplicy!” . Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: „Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła” . Franciszek upadł na twarz i rzekł: „Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”. Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: „Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”. Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia. Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia.

Od XIV w. papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Dostępować go mieli wszyscy ci wierni, którzy tego dnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich. W 1847 r. Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III Zakon św. Franciszka. W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. W rok później św. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły.

By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak spełnić następujące warunki, a więc:
– pobożnie nawiedzić kościół,
– odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,
– przystąpić do spowiedzi świętej,
– przyjąć Komunię świętą,
– pomodlić się według intencji Ojca Świętego,
– wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
Warto więc tego dnia skorzystać ze „skarbca Bożego Miłosierdzia” i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.

Niedziela łowicka 29/2002  Ks. Paweł Staniszewski

Niepokalanów

Skąd odpust Porcjunkuli?
Święto Matki Bożej Anielskiej związane jest z legendą, która mówi, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku idź do kaplicy!” Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów.

W święto Matki Bożej Anielskiej Franciszek usłyszał głos:

„Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła”.

Franciszek upadł na twarz i rzekł:

„Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”.

Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny:

„Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Maryja poparła modlitwę Franciszka.

Wtedy Chrystus Pan powiedział:

„Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”.

Podanie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, który udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia. Początkowo, odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia. W 1480 r. Sykstus VI rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników. W 1622 r. Grzegorz XV objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Ponadto – oprócz kościołów franciszkańskich – Grzegorz XV rozszerzył ten odpust na kościoły kapucyńskie.
Paweł VI konstytucją apostolską Indulgentiarum Doctrina w 1967 r. rozszerzył przywilej odpustu na wszystkie kościoły. W dokumencie czytamy: „Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża – nie za papieża, ale w intencjach, w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

rekrutacja_it_radom

REKRUTACJA NA STUDIA W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM W RADOMIU przy Papieski Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja Św. Jana Chrzciciela REKRUTACJA w roku akademickim 2020/2021 do 18 września 2020 roku

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych w zależności od ich rodzaju umożliwia:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);

– uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Czas trwania studiów:

Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry

Koszt studiów: 85,00 zł – opłata wpisowa oraz 800,00 zł – opłata za semestr

Student studiów magisterskich PWTW może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4) zapomogi.

Dokumenty można składać do 18 września 2020 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1).

Kontakt: Instytut Teologiczny w Radomiu przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Sekcja Św. Jana Chrzciciela ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom http://itradom.eu/

Sekretariat: tel. 48 330 91 82

email: sekretariatitr@onet.pl

WRACAMY DO NORMALNEGO ŻYCIA SAKRAMENTALNEGO

bp_henryk_tomasik

POPBiskup radomski Henryk Tomasik odwołał dyspensę zwalniającą z obowiązku udziału w niedzielnych i światecznych Mszach świętych. Decyzja ma związek ze zniesieniem limitów dotyczących liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii. – Wracamy do normalnego życia sakramentalnego – powiedział biskup Tomasik.

Bp Tomasik zobowiązanie do udziału we mszy świętej niedzielnej porównał do relacji w rodzinie.

– Mówi się, że obowiązkiem rodziców jest troska o dzieci, a dzieci – szacunek wobec rodziców. To jest normalna relacja, nie potrzeba tu zapisów prawnych. Ważne, by te relacje były oparte na wzajemnym szacunku. Podobnie jest z niedzielną mszą świętą. Św. Jan Paweł II mówił, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła”. Dlatego udział we mszy świętej jest wyznaniem naszej wiary – powiedział biskup Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

 – Jeśli chodzi o osoby chore, w podeszłym wieku i przebywające w kwarantannie są nadal z natury rzeczy zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej  – dodał ksiądz biskup.

Biskup Henryk Tomasik poinformował również, jak będzie wyglądała w parafiach najbliższa uroczystość Bożego Ciała. – Nowe regulacje prawne wydane przez władze państwowe i służby medyczne (brak ograniczeń dotyczących uczestnictwa wiernych w świątyniach przy zachowaniu odpowiednich odległości oraz obecność 150 osób w zgromadzeniach poza budynkami kultu) wyznaczają sposób publicznego przeżywania tej uroczystości – poinformował ksiądz biskup. Dodając jednocześnie, że najważniejszy jest udział we mszy świętej.

Dlatego też księża proboszczowie mogą wybrać jedną z następujących form przygotowania procesji Bożego Ciała: tradycyjna procesja ulicami miejscowości (do 150 osób, uzgodniona z odpowiednimi władzami); lub procesja wokół kościoła (przygotowana według możliwości parafii).

Tam, gdzie nie ma możliwości przygotowania tradycyjnej procesji lub procesji wokół kościoła, należy zorganizować dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu z tekstami o tematyce Eucharystycznej.

Biskup Tomasik przypomniał też, że do 7 czerwca (uroczystość Trójcy Świętej) wierni powinni wypełnić obowiązek spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

– Mam ogromną prośbę do rodziców. Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypełnieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. W związku z epidemią wielu rodziców stawiało pytania o organizację Pierwszej Komunii Świętej. Dzisiaj stawiam pytanie, czy rodzicom zależy na komunii świętej poza Pierwszą Komunią Świętą? Drodzy rodzice, w tym czasie konieczne jest nasze pogłębienie wiary poprzez niedzielny udział w liturgii oraz przystąpieniu do spowiedzi i komunii świętej – powiedział ksiądz biskup. Informacje z Radia Plus.