Początek Wiadomości

Wiadomości

ZWRACAJĄC SIĘ DO POLAKÓW OJCIEC ŚWIĘTY POWIEDZIAŁ

Papa

25 marca 2020 r. pozdrawiając pielgrzymów z biblioteki Pałacu Apostolskiego Papież Franciszek podkreślił, że każde ludzkie życie ma bezcenną wartość i jest niepowtarzalnym darem Bożym. Szczególnie uświadamiamy to sobie podczas pandemii, która ogarnęła cały świat. Prośmy Boga, aby oddalił groźbę śmierci „Drodzy bracia i siostry, dziś przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przeżywamy tajemnicę Syna Bożego, który stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy. Ona z wielkoduszną gotowością przyjęła i chroniła Jego życie poczęte z Ducha Świętego. Każde życie ludzkie jest bezcennym darem Boga – powiedział Franciszek. Coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę w tym czasie, gdy epidemia odbiera życie bardzo wielu osobom. Przez wstawiennictwo Maryi, prośmy Pana życia, aby zatrzymał groźbę śmierci i napełnił serca wszystkich ludzi szacunkiem dla każdego życia. Jego błogosławieństwo niech zawsze wam towarzyszy.“

BARDZO WAŻNE! W DNIU ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 25 III 2020

Zwiastowanie maryi

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z apelem Ojca Świętego Franciszka

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.
Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.
Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

O godz. 12.00 w naszym kościele będzie odmówiona modlitwa Anioł Pański przy biciu dzwonów i zostanie odmówiona powyższa modlitwa. Wszystkich obejmuję modlitwą i udzielam Wam Bożego błogosławieństwa. ks. Proboszcz z wikariuszami.

SŁOWO BPA HENRYKA DO KSIĘŻY I WIERNYCH

HENRYK

Ordynariusz radomski skierował do wiernych odezwę w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zbliżającym się czasem tradycyjnych wielkopostnych rekolekcji i spowiedzi.

„Drodzy Siostry i Bracia

1. Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym zadaniem wynikającym z naszego chrześcijańskiego powołania. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczyliśmy mocy wielkiej, wspólnej modlitwy.

2. Dziękujemy za to „wspólne trwanie na modlitwie”; za suplikacje oraz modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami i siostrami zakonnymi. Bardzo proszę o modlitwę w intencji służb medycznych i osób zaangażowanych w obronę zdrowia Polaków.Wszystkim służbom medycznym składamy wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności za ogromny trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich. Dziękujemy władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni i laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznym, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia.

3. W czasie trwania stanu epidemicznego stosujemy się do wskazań służb państwowych i sanitarnych śledząc na bieżąco nowe komunikaty.

4. Rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Od V Niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet. Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godzinie 18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”, w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w „Rekolekcjach o dojrzałości” przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Natomiast, od 30 marca do 3 kwietnia, o godzinie 19.10, stacja zaprosi swoich słuchaczy na Wielkopostne Rekolekcje Radiowe dla Rodzin, które poprowadzi Ksiądz Biskup Piotr Turzyński. Ponadto, w każdy piątek Wielkiego Postu, rozważamy o godz. 19.10 stacje Drogi Krzyżowej (bp Piotr Turzyński, ks. Edward Poniewierski, ks. Paweł Gogacz i ks. Mariusz Wilk), a w każdą niedzielę, o 17.00, Radio Plus Radom transmituje Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym z katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Tak jak dotychczas, w dni powszednie Radio Plus Radom transmituje mszę świętą o godzinie 6.00, a w niedzielę o godz. 12.30. W planach jest także transmisja rekolekcji parafialnych z radomskiej katedry od 29 marca do 3 kwietnia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, którą prowadzą także inne media.

5. Spowiedź wielkanocna. Prosimy o wsłuchiwanie się w informacje podawane przez duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale. Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego, czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. do 7 czerwca br.

6. Jerycho Rodzin jest tymczasem zawieszone. Termin rozpoczęcia Jerycha Rodzin zostanie podany w terminie późniejszym.

Biskup Henryk Tomasik”

DEKRET BISKUPA HENRYKA TOMASIKA WPROWADZAJACY ZARZĄDZENIE

bp_henryk_tomasik_fiolet_03

Biskup Henryk Tomasik: Dekret wprowadzający zarządzenia Rady Stałej KEP na terenie Diecezji Radomskiej

L. dz. 300/20 Radom, 13 marca 2020 r.

Dekret

W związku z powagą sytuacji społecznej wywołanej koronawirusem i potrzebą roztropnych działań – Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała konkretne wskazania. Zalecenia te zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. –obowiązują na terenie Diecezji Radomskiej.

Polecam Duszpasterzom przyjęcie decyzji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz przekazanie wiernym treści Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

+ Henryk Tomasik
Biskup Radomski

Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego nr 374, zezwalam na czas trwania epidemii koronawirusa na celebrację w dni powszednie Wielkiego Postu Mszy Świętej według formularza: Msza w jakiejkolwiek potrzebie (MR, s. 168’’–169’’). Jest to formularz Mszy o charakterze pokutnym i przebłagalnym. Należy ją celebrować w kolorze fioletowym, czytania z dnia, prefacja wielkopostna 8-11 lub V Modlitwa Eucharystyczna z własną prefacją w wersji C.

Komunikat

Czcigodni Bracia Kapłani
Drogie Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Siostry i Bracia

Chrześcijanin przyjmuje każde doświadczenie życiowe w duchu wiary i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa.

Polecam, aby we wszystkie niedziele Wielkiego Postu i w dzień powszedni, po każdej Mszy Świętej, odśpiewane zostały suplikacje „Święty Boże” z prośbą o miłosierdzie dla świata i oddalenie epidemii koronawirusa oraz w intencji chorych oraz osób poświęcających się chorym i podejmujących działania, których celem jest bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa a także za ofiary wirusa.

Proszę, aby codziennie do modlitwy powszechnej dodać stosowne wezwania.

Osoby starsze, chore oraz te, które mają z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu i nie mogą przyjść do świątyni, zachęcam do udziału we Mszy Świętej transmitowanej przez radio i telewizję. Radio Plus Radom transmituje Mszę Świętą z katedry radomskiej w każdą niedzielę o godz. 12.30, a w dni powszednie o godzinie 6.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest transmitowane z katedry radomskiej w niedzielę o godzinie 17.00.

W tych dniach bardzo proszę o szczególne zwrócenie uwagi na osoby chore, samotne i w podeszłym wieku, które mogą doświadczać wielu trudności. W duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego pospieszmy im z konkretną pomocą.

Biskup Henryk Tomasik

INFORMACJE
o transmisji Mszy Świętych w mediach ogólnopolskich

 • Niedziela, 15 marca 2020 r.
  • 7:00 – TVP 1
  • 9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
  • 9:30 – Telewizja TRWAM
  • 11:00 – TVP 1
  • 13:00 – TVP POLONIA
 • Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
  • 7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1
 • Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
  • 20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

GĄDECKI

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach.

 1. W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.
 2. Przypominam, że – w obecnej sytuacji – osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy Świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.
 3. Przypominam, że nie ma wymogu, by podczas Mszy św. przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.
 4. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją „Święty Boże, Święty Mocny…”.

Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH DLA DZIECI 26 – 28 II 2020

rekolekcje

BĄDŹCIE JAK ORŁY”

Kard. St. Wyszyński: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny”.

PROGRAM REKOLEKCJI SZKOLNYCH WIELKOPOSTNYCH DLA UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 5 ORAZ 34 W RADOMIU W PARAFII MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA PRZY UL. MIŁEJ W DNIACH 26 – 28 LUTY 2020 R.

 ŚRODA POPIELCOWA 26 LUTY „WIERNOŚĆ BOGU”

830  – Msza Święta dla klas 4-8 (ceremonia posypania głów popiołem)

1130 – Msza Święta dla klas 0-3 (ceremonia posypania głów popiołem)

1600 – Nabożeństwo dla wszystkich klas – Spotkanie z Jezusem w Jego
świętych.

CZWARTEK 27 LUTY  „WIERNOŚĆ EWANGELII”

   830  – Liturgia Słowa Bożego dla klas 4-8

1000 – Liturgia Słowa Bożego dla klas 0-3

1600 – Nabożeństwo Pokutne i Spowiedź dla klas 4-8

PIĄTEK 28 LUTY  „WIERNOŚĆ KOŚCIOŁOWI”

845  – Śpiew i przygotowanie do Mszy Świętej

900 – Msza Święta dla wszystkich klas

1600 – Droga Krzyżowa dla wszystkich klas

ZAPRASZAMY – DUSZPASTERZE

 Dziękujemy katechetom, nauczycielom i rodzicom za pomoc w organizowaniu rekolekcji dla dzieci!

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO – III NIEDZIELA ZWYKŁA 26 I 2020 r.

słowo

Dzisiaj jest Niedziela Słowa Bożego

„Uczyńmy miejsce dla Słowa Bożego! Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy od Ewangelii: trzymajmy ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją ze sobą w kieszeni, wyświetlajmy na telefonach komórkowych, pozwólmy, by inspirowała nas każdego dnia” – zachęcił papież podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Dziś po raz pierwszy obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego, ogłoszona przez Franciszka w Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” i ma ona służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

„W TĘ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO UDAJEMY SIĘ DO ŹRÓDEŁ JEGO PRZEPOWIADANIA, DO ŹRÓDEŁ SŁOWA ŻYCIA”

– stwierdził Franciszek nawiązując do dzisiejszej Ewangelii św. Mateusza, która mówi „jak, gdzie i komu” Jezus zaczął przepowiadać .

Przypomniał, że Jezus rozpoczął nauczanie bardzo prostym sformułowaniem:

„NAWRACAJCIE SIĘ, ALBOWIEM BLISKIE JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE”, KTÓRE JEST PODSTAWĄ WSZYSTKICH JEGO MÓW. „TERAZ JEZUS MÓWI NAM, ŻE KRÓLESTWO NIEBIESKIE JEST BLISKO, ŻE BÓG JEST BLISKO. OTO NOWOŚĆ, PIERWSZE PRZESŁANIE: BÓG NIE JEST DALEKO, ON, KTÓRY MIESZKA W NIEBIE, ZSTĄPIŁ NA ZIEMIĘ, STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM. USUNĄŁ PRZESZKODY, ZNIWELOWAŁ DYSTANSE” -TŁUMACZYŁ PAPIEŻ I DODAŁ: „NIE ZASŁUŻYLIŚMY NA TO” .

Franciszek podkreślił, iż orędzie Jezusa jest przesłaniem radości, a przyjmując nasze człowieczeństwo zrobił On to z miłości.

„BÓG PRZYJĄŁ NASZE CZŁOWIECZEŃSTWO, PONIEWAŻ NAS MIŁUJE I PRAGNIE DARMO DAĆ NAM TO ZBAWIENIE, KTÓREGO SAMODZIELNIE NIE MOŻEMY SOBIE DAĆ. CHCE BYĆ Z NAMI, DAĆ NAM PIĘKNO ŻYCIA, POKÓJ SERCA, RADOŚĆ Z OTRZYMANEGO PRZEBACZENIA I POCZUCIA SIĘ MIŁOWANYMI”

– mówił Ojciec Święty.

Zaznaczył, że zaproszenie Jezusa:

„nawracajcie się” oznacza zmianę swojego życia, ponieważ rozpoczął się nowy sposób życia. – Dzisiaj Jezus powtarza także tobie: „Odwagi, jestem blisko ciebie, zrób dla mnie miejsce, a twoje życie się zmieni! Dlatego Pan daje ci swoje Słowo, abyś je przyjął jak list miłosny, który napisał dla ciebie, abyś poczuł, że On jest obok ciebie”

– POWIEDZIAŁ FRANCISZEK ZAZNACZAJĄC, ŻE SŁOWO BOGA POCIESZA, DODAJE OTUCHY, PROWOKUJE DO NAWRÓCENIA, WSTRZĄSA NAMI, UWALNIA NAS OD PARALIŻU EGOIZMU, ZMIENIA NASZE ŻYCIE I SPRAWIA, ŻE PRZEJDZIEMY Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA.

Ojciec Święty podkreślił, że Jezus zaczął przepowiadać w regionach, które uważano wówczas za „mroczne”.

„GALILEA POGAN – REGION, W KTÓRYM JEZUS ZACZĄŁ PRZEPOWIADAĆ, BYŁ TAK NAZYWANY, PONIEWAŻ ZAMIESZKIWAŁY GO RÓŻNE LUDY I BYŁ PRAWDZIWĄ MIESZANKĄ NARODÓW, JĘZYKÓW I KULTUR”

– przypomniał Franciszek.

Papież stwierdził, że „Słowo zbawcze nie idzie szukając miejsc chronionych, wysterylizowanych, bezpiecznych”, ale

„WCHODZI W NASZE ZAWIŁOŚCI, W NASZE CIEMNOŚCI”. PRZESTRZEGŁ PRZED ZAMYKANIEM SIĘ W SOBIE, TRZYMANIEM W UKRYCIU NASZEGO POCZUCIA ZAKŁOPOTANIA, NIEPRZEJRZYSTOŚCI, DWULICOWOŚCI, MODLITWĄ FORMALNĄ, KTÓRA JEST ODMAWIANA TAK, BY „JEGO PRAWDA NIE WSTRZĄSNĘŁA NASZYM WNĘTRZEM”.

Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus tak jak przemierzał wielopostaciowy i złożony region, podobnie nie boi się zgłębiać naszych serc, naszych najgorszych i najtrudniejszych miejsc.

„ON WIE, ŻE TYLKO JEGO PRZEBACZENIE NAS UZDRAWIA, TYLKO JEGO OBECNOŚĆ NAS PRZEMIENIA, TYLKO JEGO SŁOWO NAS ODNAWIA”

– powiedział papież i zachęcił, abyśmy pozwolili Jezusowi, by weszło w nas Jego Słowo, które jest „żywe, skuteczne, ostre… zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”

Następnie Franciszek przypomniał, że pierwszymi adresatami powołania Jezusa byli rybacy, zwykli ludzie pracujący, którym powiedział, że uczyni ich „rybakami ludzi”. Zwrócił uwagę, że natychmiast poszli oni za Jezusem, gdyż pociągała ich Jego miłość.

„ABY IŚĆ ZA JEZUSEM, NIE WYSTARCZAJĄ DOBRE ZAANGAŻOWANIA, TRZEBA CODZIENNIE SŁUCHAĆ JEGO WEZWANIA. TYLKO ON, KTÓRY NAS ZNA I MIŁUJE AŻ DO KOŃCA, SPRAWIA, ŻE WYPŁYWAMY NA GŁĘBIĘ NA MORZU ŻYCIA” – POWIEDZIAŁ FRANCISZEK I DODAŁ: „DLATEGO POTRZEBUJEMY JEGO SŁOWA: SŁUCHANIA, POŚRÓD TYSIĘCY SŁÓW KAŻDEGO DNIA, TEGO JEDNEGO SŁOWA, KTÓRE MÓWI NAM NIE O RZECZACH, ALE O ŻYCIU”

Na zakończenie papież wezwał:

UCZYŃMY MIEJSCE DLA SŁOWA BOŻEGO! CZYTAJMY CODZIENNIE KILKA WERSETÓW Z BIBLII. ZACZNIJMY OD EWANGELII: TRZYMAJMY JĄ OTWARTĄ NA STOLIKU NOCNYM W DOMU, NOŚMY JĄ ZE SOBĄ W KIESZENI, WYŚWIETLAJMY NA TELEFONACH KOMÓRKOWYCH, POZWÓLMY, BY INSPIROWAŁA NAS KAŻDEGO DNIA. ODKRYJEMY, ŻE BÓG JEST BLISKO NAS, ŻE OŚWIECA NASZE CIEMNOŚCI, ŻE Z MIŁOŚCIĄ PROWADZI NASZE ŻYCIE NA GŁĘBIĘ”.

www.idziemy.pl

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2019-2020

wizyta-duszpasterska-2019-2020-20191202200828

W piątek, 27 grudnia 2019 r. rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Pragniemy odwiedzić wszystkich parafian. Kolęda jest okazją do spotkania parafian ze swoimi duszpasterzami,  aby wspólnie się pomodlić, pobłogosławić dom oraz porozmawiać. Przygotujmy na stole Pismo św., krzyż do ucałowania oraz wodę święconą i kropidło do poświęcenia domu. Dzieci i młodzież niech się pochwalą zeszytem z uczestnictwa w katechizacji. Kolęda będzie również okazją do rozmowy na temat zaangażowania wiernych w życie grup parafialnych.

Wizytę duszpasterską przed południem rozpoczynamy od godz. 9.00, a po południu od godz. 15.30.

W kolędzie będą nam pomagali księża seniorzy oraz zaproszeni goście.

W czasie kolędy kancelaria parafialna czynna jest tylko we czwartki od 16.00 – 18.00. Formalności związane z pogrzebem, czy intencjami mszalnymi aby je potwierdzić w dni powszednie prosimy zgłaszać po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00 w zakrystii kościoła dolnego.

Program wizyty duszpasterskiej od 27 XII 2019-2020 jest następujący:

       TYDZIEŃ  od 27 – 28 XII 2019 r. jest następujący:

 • w piątek – 27 XII: od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 1, 2, 2a, a od godz. 15.30 ul. 11 listopada 56 i 58.

 • w sobotę – 28 XII: od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 3, 3a, 4a.

  TYDZIEŃ od 30 XII – 4 I 2020 r.

  w poniedziałek – 30 XII: od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 5a, 11 Listopada 28, 32/38, 40/46, a od godz. 15.30 ul. Kusocińskiego 6, 7a.

 • we wtorek – 31 XII: od godz. 9.00 ul. Kusocińskiego 9a, 10 , 11 oraz Malczewskiego 26.

 • We czwartek – 2 I: od godz. 9.00 ul. 11 Listopada 10, 14, 26, a od godz. 15.30 ul. 11 Listopada 20, 22, Malczewskiego 26a.

 • W piątek 3 I: od godz. 9.00 ul. Miła 20, 11 Listopada 18, a od godz. 15.30 ul Miła 17a, Kusocińskiego 7 i 9.

 • W sobotę – 4 I: od godz. 9.00 ul. Sowińskiego 6, 9, 11, 13, 15; 11 Listopada 12.

  TYDZIEŃ od 7 I – 11 I 2020 r.

 • wtorek – 7 I: od godz. 9.00 ul.  Kusocińskiego 19, 20; Struga 59; Prądzyńskiego 1, a od godz. 15.30 ul. Kusocińskiego 12; Chrobrego 11; Struga 61

 • W środę – 8 I: od godz. 9.00 Bema 1, 2, 3, 5 oraz Struga od 27 – 57, a od godz. 15.30 ul. Chrobrego 13, 17a, 17 b, 17c.

 • We czwartek – 9 I: od godz. 9.00 Chrobrego 13a, 19; Miła 4/8, a od godz. 15.30 ul. Kusocińskiego 21, 26; Bema 4.

 • W piątek – 10 I: od godz. 9.00 Chrobrego 26; Czysta 7, a od godz. 15.30 ul Bema 6, 9; Chrobrego 28, 32.

 • W sobotę – 11 I: od godz. 9.00 osiedle domków jednorodzinnych.

  TYDZIEŃ od 13 I – 18 I 2020 r.

 • W  poniedziałek – 13 I: od godz. 9.00 Kusocińskiego 22, 24, 30; ul. Chrobrego 34 i od godz. 10.00 Miła 26, a od godz. 15.30 ul. Miła 12, 19; Kusocińskiego 30a; Prądzyńskiego 2. 

 • We wtorek – 14 I: od godz. 9.00 Miła 22, 24; Prądzyńskiego 5, a od godz. 15.30 ul. Żwirki i Wigury 4, 6, 8, 10 oraz Prądzyńskiego 7.

 • W środę – 15 I: od godz. 9.00 Sportowa1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz od godz. 10.30 Sportowa 28/30,  a od godz. 15.30 ul. Sowińskiego 3, 5 oraz ul. Miła 25.

 • We czwartek – 16 I: od godz. 9.00 Kusocińskiego 23, Niedziałkowskiego, Miła 2 oraz 27, a od godz. 15.30 ul. Jasińskiego 10, Bema 13 oraz Miła 19a.

 • W piątek 17 I: od godz. 9.00 Sportowa 29, 33 oraz Miła od nr. 3 – 15, a od godz. 15.30 ul Miła 29 oraz ul. Zegara Słonecznego 1.

 • W sobotę – 18 I: od godz. 9.00 pozostałe bloki na ulicy Zegara Słonecznego oraz kolęda dodatkowa.

  TYDZIEŃ od 20 I – 21 I 2020 r.

  W poniedziałek 20 I: od godz. 9.00 Sowińskiego 7 i Sportowa 9 oraz 31, a od godz. 15.30 ul. Sportowa 35 oraz Struga 19/21.

  We wtorek – 2I; będzie to drugi dzień kolędy dodatkowej, który zakończy wizytę duszpasterską w tym roku.  

  Rodziny, które nie mogą przyjąć kolędy w wyznaczonym dniu, mogą się zapisać na dodatkową wizytę duszpasterską w zakrystii. Kolęda dodatkowa będzie w sobotę 18 stycznia oraz we wtorek 21 stycznia.

EMMANUEL PRAGNIE ZAMIESZKAĆ Z NAMI

christmas-crib-figures-1060017_1920

bn

Drodzy Siostry i Bracia!

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (18,14-15), odczytuje prawdę, o której mówi święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, Emmanuel – Bóg z nami wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem. „Przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umy­słem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dzie­wicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu” — przypominał nam Jan Paweł II (Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za tajemnicę Wcielenia życzę Czytelnikom „Gościa Niedzielnego” dużo światła z nieba i głębokiego prze­żywania prawdy, o której śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc truchleje”, „A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”, „Narodzony Boży Syn, Pan Wiel­kiego Majestatu, niesie dziś całemu światu odkupienie win”. Życzę pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

Bp Henryk Tomasik

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH – 15 – 17 XII 2019 r.

Rekolekcje-Adwentowe-Adwentowe-Rekolekcje-o-Mistyce-Codziennosci-Apostolat-Usmiechu-2019

REKOLEKCJE ADWENTOWE w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu 15-17 grudnia 2019 r. TEMAT: „RADOŚĆ NAWRÓCENIA”
Rekolekcje prowadzi ks. Artur Chruślak – misjonarz posługujący w Mołdawii

15 grudnia 2019r. (niedziela) – „Bóg czyni cuda na naszych oczach”

 Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.:

7, 8:30, 10, 11:30 (dzieci), 13:00, 13:00 (dolny kościół), 18 (młodzież)

16 grudnia 2019r. (poniedziałek) – „Bóg przychodzi, aby nas zbawić”

 Msze św. z nauką rekolekcyjną: 6:30, 10, 18

17 grudnia 2019r. (wtorek) – „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie (Ps 146)”

 Msze św. z nauką rekolekcyjną: 6:30, 10, 18

W poniedziałek i we wtorek nabożeństwa:

Godz. : 9:30 –  modlitwa różańcowa (k. górny)

Godz. ; 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu (k. górny)

21 grudnia 2019r. (sobota) DZIEŃ SPOWIEDZI (od godz. 7-10 i od godz. 15-18).

O godz. 10 Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia. ODWIEDZINY CHORYCH od godz. 10.30.