Początek Duszpasterze

Duszpasterze

Ks. Proboszcz prałat dr Wiesław Taraska
Ks. wikariusz mgr Grzegorz Łabądź
Ks. wikariusz mgr Wiesław Janowski
Ks. wikariusz mgr Dominik Borowski
Ks. wikariusz dr Szczepan Kowalik