Archive: 2018

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA WDOWI GROSZ – 11 XI 2018 r.

wdowi grosz
 1. Papież Franciszek z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości skierował do polaków list. Jego treść znajdziemy na stronie internetowej parafii. Natomiast w minioną środę podczas audiencji udzielonej pielgrzymom na Watykanie powiedział: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. … w niedzielę przypada 100. rocznica niepodległości Polski. Z tej okazji jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wami i z wszystkimi waszymi rodakami. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości. Niech zawsze wam towarzyszy opieka Maryi Królowej Polski i Boże błogosławieństwo!”
 2. Dziś o godz. 17.30 odbędzie się nabożeństwo za Ojczyznę słowami Litanii Narodu Polskiego, która swoją historią sięga czasów niewoli Polski i była odmawiana za Polskę przez papieża św. Jana Pawła II. Jej treść znajdziemy na stronie internetowej parafii.
 3. We wtorek – 13 listopada, nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.
 4. We czwartek – Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 zaprasza nas na koncert polskiej pieśni patriotycznej zatytułowany „Dla Niepodległej” o godz. 17.00.
 5. We czwartek I nieszpory maryjne przed świętem Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 17.30.
 6. W piątek – 16 listopada, przypada odpust parafialny z okazji przypadającego w kalendarzu liturgicznym wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia. Msze św. będą o godz. 7.00, 10.00 i o godz. 18.00. Dodatkowe nabożeństwa tego dnia, to: o godz. 9.30 wspólny różaniec w intencji parafian, gości i sympatyków naszego kościoła, oraz II nieszpory maryjne o godz. 17.30. Natomiast uroczysta suma z udziałem księży z dekanatu odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 13.00.
 7. W sobotę – odbędzie się w dolnym kościele dzień formacji Rycerzy Kolumba od godz. 10.00 – 13.00. Zapraszamy na to spotkanie mężczyzn z naszej parafii.
 8. W przyszłą niedzielę – 18 listopada, która jest III niedzielą miesiąca, przypada taca gospodarcza. Na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a po Mszy św. wieczorem odbędzie się spotkanie rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci.
 9. W bibliotece parafialnej znajdującej się w kościele dolnym, można nabyć kalendarz Diecezji Radomskiej na przyszły rok.
 10. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, który jest poświęcony dzisiejszej uroczystości obchodzonej w Polsce.

LITANIA NARODU POLSKIEGO – MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

FLAGA

LITANIA NARODU POLSKIEGO

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Nad Polską, Ojczyzną naszą, – zmiłuj się Panie.
Nad narodem męczenników,
Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu, nieskończenie miłosierny, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, nieskończenie mocny,
Jezu, nadziejo nasza,
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski – módl się za nami.

Święty Florianie, patronie Królestwa Polskiego i Krakowa,
Święci Cyrylu (Konstantynie) i Metody (Michale), Bracia Sołuńscy,
apostołowie Słowian, – módlcie się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, – módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie Polski,
Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, apostole ziem polskich,
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny,
Święci męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku
i Krystynie, zwani Pięciu Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi,
– módlcie się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie, pustelniku-pokutniku, – módl się za nami.
Święty Ottonie z Bambergu, apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, patronko pojednania polsko-niemieckiego,
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi,
Święta Kingo (Kunegundo), patronko Polski i Litwy oraz górników,
Święta Jadwigo, królowo, matko narodów, patronko młodzieży
żeńskiej,
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,
Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy oraz rycerstwa
polskiego,
Święty Stanisławie Kazimierczyku (Sołtysie), krakowski kaznodziejo,
zatroskany o młodzież zakonną, chorych i ubogich,
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy,
Święty Kazimierzu Jagiellończyku, patronie Litwy,
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży,
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi,
Święty Jozafacie, patronie Rusi,
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc,
Święty Andrzeju Bobola, męczenniku za wiarę,
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, metropolito warszawski,
Święty Rafale Józefie Kalinowski, patronie Sybiraków,
Święty Bracie Albercie, Adamie Chmielowski, opiekunie biedoty
krakowskiej,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego,
Święty Zygmuncie Gorazdowski, założycielu sióstr józefitek, który
stałeś się „okiem ślepemu, nogą chromemu i ojcem ubogich”,
Święty Józefie Bilczewski, arcybiskupie lwowski obrządku
łacińskiego i profesorze teologii,
Święta Urszulo Julio Ledóchowska, apostołko służby Bożej,
Święty Maksymilianie Maria Kolbe, męczenniku z Auschwitz,
Święta Faustyno Heleno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
Święty Janie Pawle II, Karolu Wojtyło, patronie rodzin,

Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Radzimie Gaudenty, pierwszy biskupie gnieźnieński,
– módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile Piotrze II, biskupie i pustelniku, patronie
archidiecezji gnieźnieńskiej, pokutujący za błądzących
wyznawców Chrystusa,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, biskupie i mnichu, dziejopisarzu
Polski,
Błogosławiony Czesławie Odrowążu, zakonniku, cudotwórco,
patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, patronko
dobrej sławy,
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, oddana
całkowicie Bogu i bliźnim,
Błogosławiony Janie z Łobdowa (Janie Prusaku), patronie flisaków,
rybaków, żeglarzy oraz osób niewinnie posądzonych,
Błogosławiona Juto z Chełmży, siostro ubogich,
Błogosławiona Jolento (Jolanto Heleno), patronko archidiecezji
gnieźnieńskiej i Kalisza oraz chrześcijańskich matek,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48. towarzyszami, męczennicy
sandomierscy, patronowie dominikanów, – módlcie się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strepa (Strzemię), ojcze i stróżu ojczyzny,
senatorze mądry, przyjacielu dzieci, szczególny patronie
Lwowa, – módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów, żono awanturnika, pustelnico,
patronko diecezji chełmińskiej, Prus i Pomorza, kobiet, matek,
hutników-odlewników, latarników i różańca,
Błogosławiony Władysławie (Marcinie Janie) z Gielniowa, patronie
Warszawy, pierwszy polski poeto,
Błogosławiona Regino Protman, wyznawczyni Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie, dziewico jaśniejąca chwałą
roztropności i pobożności, patronko Braniewa i sióstr
katarzynek,
Błogosławiona Zofio Czeska, chrześcijańska feministko, Matko
Tereso XVII wieku,
Błogosławiony Stanisławie (Janie) Papczyński, niewolniku Maryi,
Błogosławiony Rafale (Melchiorze) Chyliński, asceto, ceniony
spowiedniku i kaznodziejo, oddający wszystko dla ubogich i chorych,
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, darze Ducha Świętego,
apostole ludu, patronie ludzi świeckich,
Błogosławiona Mario Luizo Merkert, śląska samarytanko,
Błogosławiona Angelo (Zofio Kamilo) Truszkowska, patronko
doskonalszego posłuszeństwa Bogu,
Błogosławiona Mario Marcelino Darowska, mądra wychowawczyni,
Błogosławiona Małgorzato (Łucjo) Szewczyk, matko ubogich i sierot,
Błogosławiony Honoracie (Wacławie) Koźmiński, obdarzony darem
Bożego powołania, służący szczerze i gorliwie, dla którego
miłość Jezusa była jedyną pobudka do wszystkiego,
Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, żono, matko, wdowo
i zakonnico, patronko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek,
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, wychowawco najmłodszych,
Błogosławiona Mario (Franciszko) Siedliska, apostołko godności
ogniska domowego,
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 12. towarzyszami,
męczennicy uniccy z Pratulina za jedność Kościoła,
– módlcie się za nami.
Błogosławiony Janie Beyzymie, posługaczu trędowatych,
– módl się za nami.
Błogosławiona Kolumbo (Janino Matyldo) Gabriel, która
za nieszczęście uważałaś dzień przeżywany bez cierpienia,
Błogosławiony Auguście Czartoryski, książę i kapłanie, patronie
trudnych powołań,
Błogosławiona Bolesławo Mario Lament, inspiratorko ekumenizmu
w życiu codziennym przez miłość, apostołko wśród
prawosławnych,
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, matko Czarnej Afryki,
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie,
gwiazdo na horyzoncie polskiego miłosierdzia,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, opiekunie sierot, apostole prasy
katolickiej, patronie środków społecznego przekazu,
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, człowieku modlitwy
nieustannej, rektorze przemyskiego seminarium duchownego,
Błogosławiony Jerzy (Bolesławie) Matulewiczu (Matulaitisie), we
wszystkim szukający Boga, współpatronie Litwy,
Błogosławiona Marto Wiecka, świadku miłości, zawsze do dyspozycji
innych, tęskniąca jedynie za niebem,
Błogosławiona Bernardyno (Mario) Jabłońska, patronko opuszczonych
i nieszczęśliwych ludzi, łącząca w swym życiu dziecięcą
prostotę i wielkość królewny,
Błogosławiona Anielo Salawa, tercjarko frańciszkańska, patronko
służących, która wyznałaś: „Panie! Żyję, bo każesz, umrę,
kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”,
Błogosławiony Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Jezusowego,
spowiedniku św. siostry Faustyny Kowalskiej, apostole Bożego
Miłosierdzia,
Błogosławiony Michale Kozalu, biskupie i męczenniku obozów
koncentracyjnych,
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewicza męczennico, która
swoim życiem i śmiercią mówisz o godności kobiety,
o godności osoby ludzkiej, o godności ciała, które nosi w sobie
zapis nieśmiertelności,
Błogosławiony Władysławie Findyszu, mężnie znoszący
prześladowania władz komunistycznych,
Błogosławiona Sancjo (Janino) Szymkowiak, oddająca się Bogu
„na przepadłe”, patronko profesorów i studentów filologii
romańskiej w Polsce,
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, kapłanie więźniów
i obozów koncentracyjnych, patronie harcerzy i kleryków
seminarium duchownego w Toruniu,
Błogosławiona Mario Stello Mardosewicz i jej 10 towarzyszek,
męczennice z Nowogródka, – módlcie się za nami.
Błogosławieni 108. polskich męczenników z czasów II wojny
światowej z lat 1939-1945 (3. biskupów, 52. księży
diecezjalnych, 26. księży zakonnych, 3. kleryków, 9. braci
zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich),
składający mężne świadectwo wiary, wierni Bogu i Jego Prawu,
patronowie Polski, – módlcie się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie uczący, że zło dobrem
zwyciężać należy, kapelanie „Solidarności”, obrońco godności
człowieka, – módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, – wybaw nas, Panie!
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnuśności naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych, – przebacz, o Panie!
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rządzących krajem,
Winy kierujących ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy braci i sióstr naszych,
Winy całego Narodu polskiego,

Głos krwi męczenników naszych, – usłysz, o Panie!
Głos krwi żołnierzy naszych,
Brzęk pękających kajdan naszych,
Płacz matek i żon,
Płacz wdów i sierot,
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz,
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu,
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu,
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów,
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek,

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, – daj nam, o Panie!
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,
Miłość Polski, Ojczyzny naszej,
Męstwo, rozum, łagodność i solidarność,
Wolność, chwałę, szczęście i pokój,
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,
Wszystkie dary Ducha Świętego,

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, – wzbudź nam, o Panie!
Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata,
– zachowaj nam, o Panie!
Przez najświętsze życie Twoje, żyć dobrze, – naucz nas, o Panie!
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić,
– daj nam, o Panie!
Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu,
– wskrześ nas, o Panie!
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą,
– daj nam, o Panie!
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego”,
Przez Miłosierdzie Twoje, Ducha i Tradycję Narodu zachować,
Przez czystą św. Jadwigi królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę,
– zachowaj, o Panie!
Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo,
– daj nam zasłużyć, o Panie!
Boże Piastów i Jagiellonów, – nie opuszczaj nas, o Panie!
Boże Sobieskiego i Kościuszki,
Boże ojca Kordeckiego i ojca Kolbe,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół.
Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. Na progu nowego stulecia, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego.
Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności.
Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Ob-darz nas chlebem.
Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego – Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

 

 

LIST PAPIEŻA FRANCISZKANKA Z OKAZJI 100. POLSKI

Franciszek-Gądecki-2-1068x712

Do Czcigodnego Brata

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek

Watykan, 4 listopada 2018 r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA PRZYKAZANIE MIŁOŚCI – 4 XI 2018 r.

XXXI
 1. Dziś będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian o godz. 17.15, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym, tzn. od 1 listopada ub. roku, do 1 listopada tego roku, a których pogrzeb odbył się w naszym kościele. Rodziny przeżywające żałobę otrzymały już zaproszenie na to nabożeństwo.
 2. Dziś po Mszy św. wieczorem spotkanie lektorów.
 3. Do czwartku włącznie wspólna modlitwa różańcowa za zmarłych i wypominki jednorazowe o godz. 17.15, które można zamawiać do czwartku. Jest jeszcze możliwość zamawiania wypominek rocznych. Pomagajmy modlitwą naszym zmarłym.
 4. W piątek – 9 listopada odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży, z młodzieżą i o młodzieży w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o godz. 18.30 w sali przy kancelarii. Zapraszamy młodzież, która już była na spotkaniu oraz młodzież które chce w życiu cos więcej?
 5. W przyszłą niedzielę – 11 listopada, przypada 100. rocznica Niepodległości naszej Ojczyzny. Jak słyszeliśmy w Liście Episkopatu Polski, jest to bardzo ważne wydarzenie. Dlatego modlić się będziemy za Ojczyznę oraz zachęcamy wszystkich parafian do wywieszenia w tym dniu flagi narodowej.
 6. W liturgii 11 listopada przypada wspomnienie św. Marcina Tours. W tym dniu przypadają imieniny ks. Marcina – wikariusza. W intencji solenizanta będzie Msza św. o godz. 10.00.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać o tym, czy trzeba śmiertelnie bać się śmierci. Ponadto znajdziemy w dodatku radomskim program obchodu uroczystości 100-lecia Niepodległości Polski w naszym mieście.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 28 X 2018 r.

świątynia jerozolimska
 1. Obchodząc dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, w sposób szczególny dziękujemy Bogu za to miejsce, które gromadzi nas, abyśmy oddawali chwałę Bogui pogłębiali swoją wiarę. Z wdzięcznością wspominamy budowniczych naszego kościoła: pierwszego proboszcza ks. infułata Adama Staniosa, siostry zakonne oraz ofiarnych parafian i sympatyków naszej parafii. Dziękujemy również wszystkim, którzy dziś uczęszczają do naszej świątyni, dzięki którym ten Kościół „żyje”. Ile razy wchodzimy do kościoła, niech nam towarzyszy świadomość, że sami jesteśmy świątynią Bożą.
 2. W środę – 31 października, zakończenie nabożeństw różańcowych. Niech ta modlitwa będzie nadal codzienną osobistą modlitwą, jak również rodzin. Wielu parafian odmawia różaniec z radiem Maryja, czy TV TRWAM, a przy tej okazji uczestniczy za pośrednictwem tych mediów w Apelu Jasnogórskim oraz korzysta z ich audycji.
 3. We czwartek– 1 listopada, święto kościelne Wszystkich Świętych. Obowiązuje nas udział we Mszy św., które będą w porządku niedzielnym. Praktycznie, najlepiej jest najpierw przyjść na Mszę św., a później udać się na cmentarz. (Nie ma Mszy św. w kościele dolnym). Różaniec za zmarłych o godz. 17.15.
 4. W piątek – 2 listopada, Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.Bardzo ważny dzień w ciągu roku, poświęcony zmarłym. Msze św. będą o godz. 7.00, 10.00, i po południu o godz. 00 i 18.00. Różaniec za zmarłych o 16.30. W tym dniu odwiedzimy chorych z racji I piątku miesiąca.
 5. W sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, różaniec o 17.15 i medytacja pierwszosobotnia.
 6. W przyszłą niedzielę – 4 listopada, będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym tzn. od 1 listopada ub. roku, do 1 listopada tego roku, a których pogrzeb odbył się w naszym kościele o godz. 17.15. Rodziny przeżywające żałobę otrzymały już informację i zaproszenie na to nabożeństwo.
 7. Od 1 – 8 listopada przypada oktawa Wszystkich Świętych, czyli Tydzień Zaduszkowy. W tym czasie będzie wspólna modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 17.15, podczas której wspominać będziemy zmarłych z wypominek jednorazowych. W te dni za pobożne nawiedzenie cmentarza, a 2 listopada również i kościoła, połączone z modlitwą za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące.
 8. Z okazji Zaduszek warto przytoczyć słowa św. Moniki, matki św. Augustyna, która umierając na obczyźnie w Italii, w portowym mieście Ostii, powiedziała do synów: To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim”Mimo, że od tego momentu upłynęło szesnaście wieków, to jednak ten duch i ta wiara jest w nas i w sposób szczególny na początku listopada zachęca do modlitwy za naszych zmarłych. Dlatego staramy się zamawiać za nich wypominki i Msze św. w rocznicę śmierci, urodzin, czy imienin. Ponieważ oni przebywają w świecie duchowym, dlatego pomagamy im na sposób duchowy: modlitwą, odpustami, Mszą św., wypominkami: odczytując ich imiona i modląc się za nich. Wypominki jednorazowe i roczne można zamówić w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej.
 9. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać w jaki sposób możemy pomóc zmarłym. Dołączony jest również obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące.
 10. Dzisiejsza taca, na zakończenie Tygodnia Misyjnego jest przeznaczona na misje. Obecnie na misjach pracuje 2032 polskich misjonarzy. Przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy posługuje w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii. W tym roku wyjechało na misje 25 osób, w tym 12 księży, 8 sióstr zakonnych, 4 osoby świeckie i 1 brat zakonny. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich 18 lat, zostało zamordowanych ponad 360 misjonarzy, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Wszystkim wspomagającym przy różnych okazjach misje – składamy Bóg zapłać.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA MISYJNA – 21 X 2018 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 1. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zachęcamy do codziennego udziału w nabożeństwie różańcowym o godz. 17.15 ofiarując modlitwę w intencji misji i misjonarzy. Również dziś  modlić się będziemy za nasze miasto i tych, którzy będą wybrani, aby dbali o nasz Radom.
 2. Dziś spotkanie młodzież przygotowującej się do bierzmowania o godz. 18.00.
 3. Jutro – 22 października,wspominamy w liturgiiśw. Jana Pawła II oraz przypada miesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, połączone z nabożeństwem różańcowym.
 4. W piątek odbędzie się spotkanie młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą o godz. 18.30 w sali przy kancelarii parafialnej w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Serdecznie zapraszamy młodzież.
 5. W przyszłą niedzielę,na zakończenie Tygodnia Misyjnego, taca będzie przeznaczona na misje.
 6. Jesteśmy zatroskani o zbawienie swoich bliskich zmarłych. Czasem ich życie tu na ziemi było bardzo trudne, a czasem oddalone od Boga. Przyjdźmy im
  z pomocą. W 2 Mch 12, 46czytamy, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. Modlimy się za zmarłych indywidualnie, rodzinnie, ale i we wspólnocie Kościoła do którego zmarli należeli. Dlatego zamawiamy wypominki jednorazowe. Imiona zmarłych na te wypominki można wypisać na przygotowanychna tą okazję kartkach wypominkowych, które są do zabrania w zakrystii i będą wspominane w Tygodniu Zaduszkowym, który obchodzimy od 1 – 8 listopada. Ofiara za te wypominki jest dobrowolna. Natomiast inny charakter mająwypominki roczne, czy półroczne. Są one, jak sama nazwa mówi przez cały rok, co jest dużym zobowiązaniem duszpasterzy. Wypominki te zamawiamy w kancelarii parafialnej.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnikaGość Niedzielny. Warto w nim przeczytać artykuł: „Zbezczeszczenie”o godnym przyjmowaniu Komunii św. Nie można przyjmować Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego. Konsekwencją takiego postępowania jest zaciągnięcie kolejnego grzechu ciężkiego. Przeczytajmy również: „Katolik miesza się do polityki”.Czytamy w nim, że bierność katolików w życiu społeczno-politycznym może skutkować budową obcego społeczeństwa, bez Boga i chrześcijaństwa.
 8. Dziś w trzecią niedzielą miesiąca – dziękujemy za ofiary – tacę gospodarczą, którą w tym roku przeznaczyliśmy na remont zakrystii dolnej i górnej: na wymianę okien oraz malowanie. Trwają jeszcze prace przy ołtarzu kościoła dolnego, przygotowując miejsce na figurę Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy również za pomoc w renowacji ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej z lewej nawy kościoła. Wszystkim pomagającym w sprawach gospodarczych parafii, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.

Skąd się wzięło święto Matki Bożej Różańcowej

rosary-1566816_1280

RÓŻANIEC

Skąd się wzięło święto Matki Bożej Różańcowej obchodzone co roku 7 października

Wiek XVI w dziejach Europy to czas, kiedy po raz kolejny jej mieszkańcy mierzą się z zagrożeniem ze strony wojsk muzułmańskich. Tym razem agresorem jest Turcja, która właśnie osiągnęła szczyt swojej potęgi i coraz łapczywiej spogląda na kraje w północnej części basenu Morza Śródziemnego. Narastające z jej strony zagrożenie osiągnęło punkt kulminacyjny na początku lat siedemdziesiątych XVI wieku – gdy papieżem był Pius V, dominikanin.

W obliczu ryzyka, że Państwo Kościelne zamieni się w prowincję Imperium Osmańskiego, papież podjął działania polityczne: zawiązał Ligę Świętą, zaczęto zbierać wojska i pieniądze na ich utrzymanie, myśleć o strategii. Nie zaniedbał jednak także strony duchowej i sięgnął po środek sprawdzony przez setki lat praktyki w jego zakonie – skierował do całego Kościoła wezwanie do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa chrześcijan.

Dzień rozstrzygającej bitwy przypadł 7 października 1571 roku, w pierwszą niedzielę miesiąca – dzień, który dominikanie obchodzili jako wspomnienie Maryi Królowej Różańca. Pod Lepanto w zatoce Korynckiej stanęły naprzeciw siebie dwie potężne morskie armie, a papież i wierni padli na kolana z różańcami w rękach.

Podczas modlitwy Pius V miał wizję, w której zobaczył zatokę, gdzie toczyła się walka, a nad nią Maryję patrzącą ze spokojem na zmagania. Matka Boża zapewniła papieża o zwycięstwie. I rzeczywiście – ledwo bitwa się rozpoczęła, ucichł wiatr niekorzystny dla wojsk Ligii Świętej. Mające przewagę liczebną okręty tureckie zostały rozproszone, udało się uciec tylko niewielkiej ich liczbie. Cios był na tyle mocny, że turecka flota nigdy już nie odzyskała swojej świetności.

Na pamiątkę tego wydarzenia Pius V ustanowił wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej na 7 października, a dwa lata później papież Grzegorza XIII na pierwszą niedzielę paźdzernika wyznaczył święto Matki Bożej Różańcowej. Dotyczyło to tylko terenów Państwa Kościelnego, dopóki w XVIII wieku Klemens XI, w podziękowaniu za pokonanie Turków pod Belgradem, nie rozszerzył tego święta na cały Kościół. W XX wieku, w ramach reformy liturgicznej, Pius X przeniósł święto Matki Bożej Różańcowej na 7 października.

Kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1883 roku Leon XIII nakazał wpisanie do Litanii loretańskiej wezwania „Królowo różańca”. On także, dwa lata później, polecił, by przez cały październik codziennie odmawiano różaniec. I tak dominikański sposób na pokonanie wroga stał się taktyką znaną w całym Kościele. Znaną i wysoko cenioną.

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ZGORSZENIE – 30 IX 2018 r.

reka-brud-satyna-fot-cc0
 1. Dziś półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy od 17.30.
 2. Jutro – 1 października, rozpoczyna się miesiąc różańcowy. Codziennie w październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15. Modlitwie różańcowej będą przewodniczyć poszczególne grupy parafialne.
 3. We czwartek – 4 października, rozpocznie się samolotowa pielgrzymka parafialna m. inn. do Francji gdzie nawiedzimy sanktuarium w Lourdes.
 4. We czwartek, odbędzie się w naszej parafii czuwanie modlitewne w intencji Synodu Biskupów, który obradować będzie w Rzymie od 3 – 23 X br. na temat młodzieży. Czuwanie rozpocznie się nabożeństwem różańcowym o godz. 17.15, które poprowadzi młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a po Mszy św., odbędzie się prezentacja multimedialna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz adoracja Najśw. Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 20.00. Na czuwanie zapraszamy młodzież, z rodzicami oraz osoby, którym zależy dobro duchowe młodych ludzi.
 5. W piątek – 5 października,przypada wspomnienie św. Faustyny, która odeszła do domu Ojca 80 lat temu. Msze św. z ucałowaniem relikwii świętej o godz. 7.00 i 18.00.
 6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek odwiedzimy chorych i będzie okazja do spowiedzi od godz. 17.00, a w sobotę, spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, wspólna modlitwa różańcowa o godz. 17.15 i medytacja pierwszosobotnia.
 7. W sobotę, 6 października, organizujemy doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do Wysokiego Koła. Wyjazd o godz. 8.00, a przyjazd na 16.00. Zapisy w zakrystii po Mszy św.
 8. W przyszłą niedzielędzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii św. zostaną wtajemniczone w modlitwę różańcową i otrzymają koronkę, jak pamiątkę z Ziemi Świętej, którą nazywamy Piątą Ewangelią. Różańce ufundował nasz parafian O. Zbigniew Swend – franciszkanin, który organizuje pielgrzymki do Ziemi Świętej.
 9. W przyszłą niedzielę – 7 października  zostanie otwarty Mszą św. sprawowaną w naszym kościele przez bpa Piotra Turzyńskiego o godz. 18.00 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej obchodzony w naszym mieście. Po mszy św. odbędzie się koncert „Młodzi z Winkiem” – w wykonaniu zespołu i chóru pod dyrekcją ks. Bartłomieja Winka. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 10. Z powodu braku organistównasza diecezja zachęca osoby zainteresowane grą na organach do podjęcia nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim. Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie internetowej i Facebooku parafialnym.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu

tydzien_kultury_chrzescijanskiej

7 Październik 2018 r. rozpocznie się w Radomiu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej organizowany przez  Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum Msza św. w kościele pw. MB Miłosierdzia w Radomiu Andrzeja Struga 31A – wejście od ul. Miłej. Po Mszy św. odbędzie się Koncert „Młodzi z Winkiem” – w wykonaniu zespołu i chóru pod dyrekcją ks. Bartłomieja Winka