Początek 2023 kwiecień 09 PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA DO FRANCJI – OD PARYŻA NA WYBRZEŻE NORMANDII