Początek 2024 kwiecień 27 PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA DO GRECJI 1-10 X 2024