Początek Ogłoszenia

Ogłoszenia

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Obłuda faryzeuszy  5 XI 2017 R.

Obłuda
 1. Dziś – o godz. 17.15 będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym.
 2. Dziś po Mszy św. wieczorem spotkanie lektorów.
 3. Do środy – 8 listopada trwa Oktawa Wszystkich Świętych, czyli Tydzień Zaduszkowy. W oktawie za pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące. Również do środy będzie wspólna modlitwa różańcowa w kościele za zmarłych o godz. 17.15, podczas której wspominamy zmarłych poleconych w wypominkach jednorazowych.
 4. W sobotę przypada Narodowe Święto Niepodległości, szczególny dzień modlitwy w intencji Ojczyzny. Msze św. będą o godz. 7.00, modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny o godz. 9.30, suma o godz. 10.00 i wieczorem o godz. 18.00.
 5. W sobotę obchodzi imieniny wikariusz naszej parafii, ks. Marcin Grządziela. Zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji o godz. 10.00.
 6. W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą będziemy wspierać WSD w Radomiu. Z tej okazji Biskup Henryk Tomasik skierował do diecezjan komunikat, w którym między innymi czytamy, że w tym roku do seminarium zgłosiło się na I rok studiów 20 alumnów, a wszystkich jest 60 kleryków, za których należy dziękować Panu Bogu, Rodzicom i Duszpasterzom troszczącym się o powołania kapłańskie. Dziękuje również wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają nasze seminarium modlitwą, owocami natury i darami materialnymi. Obecnie trwają prace przy wymianie dachu budynku seminaryjnego o powierzchni 9 500 metrów kwadratowych. Prace są realizowane dzięki wpłatom ze strony księży, parafii, instytucji kościelnych przy wsparciu środkami publicznymi. Dlatego na ten cel będzie przeznaczona w przyszłą niedzielę taca oraz każda parafia złoży dodatkową ofiarę od wiernych.
 7. W przyszłą niedzielę – tak jak co roku w drugą niedzielę listopada – przypada Ogólnopolski Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Przed kościołami będzie zbierana ofiara do puszek na działalność charytatywną wspomagającą chrześcijan prześladowanych za wiarę w Syrii.
 8. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać na temat Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym roku mija 25 lat jak ukazała się jego odnowiona wersja. Od tamtego czasu rozszedł się w milionowych nakładach. Jest chętnie czytany przez wiernych, bo daje jasne i pewne odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania. Jest również ciekawy artykuł poruszający głośną sprawę dotyczącą pomnika Jana Pawła II we francuskim mieście Ploermel, która jest kolejnym smutnym przykładem paranoi, do jakiej prowadzi ideologia skrajnej laickości.
 9. W kościele można się zapoznać z wystawą poświęconą słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Tysiąclecia, którego proces beatyfikacyjny jest na ukończeniu. Plansze przygotowało Stowarzyszenie Civitas Christiana.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA ZACHEUSZ  29 X 2017 R.

Zacheusz

Rocznica Poświęcenia Kościoła

Obchodząc dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, w sposób szczególny dziękujemy Bogu za to miejsce, na którym gromadzimy się, aby Bogu oddać chwałę podczas uczestnictwa we Mszy św. oraz w nabożeństwach. Również sami korzystamy z tego miejsca pogłębiając swoją wiarę przystępując do sakramentów świętych.

Nasza świątynia, tak jak pozostałe, powstała dzięki poświęceniu, ofiarności i pracy wielu parafian. Dlatego dzisiaj wspominamy pierwszego proboszcza ks. infułata Adama Staniosa, siostry zakonne i ofiarnych parafian, którzy już w większości odeszli do wieczności. Pamiętać będziemy o nich w modlitwie zaduszkowej.

 Dziękujemy wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła, dzięki którym dziś ta świątynia może funkcjonować.

Pamiętajmy również, że ile razy przebywamy w kościele, niech nam towarzyszy świadomość, że sami jesteśmy żywą świątynią Bożą.

 1. W środę – 1 listopada – przypada święto kościelne Wszystkich Świętych. Msze św. będą w porządku niedzielnym. Obowiązuje nas udział we Mszy św. Praktycznie, najlepiej jest najpierw przyjść na Mszę św., a później udać się na cmentarz. (Nie ma Mszy św. w kościele dolnym).
 2. Od 1 – 8 listopada przypada Oktawa Wszystkich Świętych, czyli Tydzień Zaduszkowy. W kościele będzie wspólna modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 17.15, podczas której wspominać będziemy zmarłych z wypominek jednorazowych. W te dni za pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące.
 3. We czwartek – 2 listopada – przypada Dzień zaduszny, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.00, 8.30, suma o godz. 10.00 i po południu o godz. 17.00 i 18.00.
 4. 1 i 2 listopada odbędą się również żałobne nabożeństwa na cmentarzach radomskich. Pro-gram jest wywieszony w gablocie ogłoszeń i znajdziemy na stronie internetowej parafii.
 5. Z okazji Zaduszek, warto przytoczyć słowa św. Moniki, matki św. Augustyna, która umierając na obczyźnie w Italii, w portowym mieście Ostii, powiedziała do synów: To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim”. Mimo, że od tego momentu upłynęło szesnaście wieków, to jednak ten duch i ta wiara w sposób szczególny na początku listopada zachęca nas do modlitwy za naszych zmarłych – zamawiając wypominki i Msze św. w rocznicę śmierci, urodzin, czy imienin. Ponieważ zmarli przebywają w świecie duchowym, dlatego pomagamy im duchowo: modlitwą, odpustami, Mszą św., wypominkami – modlitwą podczas której Kościół odczytuje imiona poleconych zmarłych i modli się za nich. Wypominki można zamówić w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej. Kartki na wypominki jednorazowe, są wyłożone przy wyjściu z kościoła.
 6. W przyszłą niedzielę – 5 listopada – o godz. 17.15 będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym tzn. od 1 listopada ub. Roku, do 1 listopada tego roku, a których pogrzeb odbył się w naszym kościele. Rodziny przeżywające żałobę otrzymały już informację i zaproszenie na to nabożeństwo.
 7. W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej – I czwartek, piątek i sobota miesiąca:

We czwartek modlitwa różańcowa o godz. 17.15 za zmarłych kapłanów, prowadzona przez Margaretki,

w piątek odwiedzimy chorych, będzie okazja do spowiedzi od godz. 17.00. Dzieci obchodzące I piątek miesiąca przychodzą do spowiedzi na godz. 17.30 i pozostają na Mszy św.

w sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, różaniec 17.15 i medytacja pierwszosobotnia.

 1. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny do którego została dołączona modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – BOGU, CO BOSKIE … 22 X 2017 R.

Cezar

W dzisiejszą niedzielę, która rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem „Idźcie i głoście” odpowiadając na prośbę papieża Franciszka, taca jest przeznaczona na misje. Światowy Dzień Misyjny to szczególny czas powszechnej troski o misjonarzy i dzieło ewangelizacji. Obecnie w 97 krajach pracuje 2032 polskich misjonarzy. Należą do nich księża diecezjalni, osoby życia konsekrowanego oraz osoby świeckie, jak również wolontariusze misyjni, którzy pomagają misjonarzom przez pewien czas przebywając na misjach. Za każdą modlitwę i pomoc materialną przekazaną misjom – wszystkim składamy Bóg zapłać!

 1. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II, które zostało wyznaczone na dzień 22 października, który jest nawiązaniem do 22 X 1978 r., kiedy miała miejsce inauguracja jego Pontyfikatu.
 2. Dziś z okazji 22. dnia miesiąca o godz. 17.15 odbędzie się miesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z nabożeństwem różańcowym.
 3. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zachęcamy do uczestnictwa w modlitwie różańcowej codziennie o godz. 17.15 w intencji misjonarzy i dzieła ewangelizacji.
 4. Już w przyszłym tygodniu – 2 listopada – obchodzić będziemy Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, którzy jeszcze nie osiągnęli Nieba, ale przebywają w czyśćcu i przechodzą proces oczyszczenia. Jest to szczególny dzień pamięci, wspomnienia i modlitwy za zmarłych. Filozof, teolog, Doktor Kościoła pochodzący z Algierii, żyjący w V wieku św. Augustyn napisał: „Łzy za zmarłych wyparują, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego”. Dlatego już od uroczystości Wszystkich Świętych – 1 listopada, aż do 8 listopada, czyli w Tygodniu Zaduszkowym, modlić się będziemy za zmarłych, nie tylko w kościołach, ale i na cmentarzach. W naszym kościele wspomnimy ich imiennie, odczytując ich imiona z przekazanych kartek, które nazywamy wypominkami jednorazowymi w dniach od 1 – 8 listopada, podczas modlitwy różańcowej o godz. 17.15.
 5. Oprócz wypominek jednorazowych, można zamawiać wypominki roczne, które są odczytywane w ciągu roku. Zamawiamy je osobiście w kancelarii lub zakrystii.
 6. Za dwa tygodnie w pierwszą niedzielę listopada – w tym roku przypada ona 5 listopada – odbędą się wypominki i zostanie sprawowana Msza św. za zmarłych, których pogrzeb odbył się w naszym kościele, w Roku Zaduszkowym: od 1 listopada 2016, do 1 listopada 2017. Rodziny, które przeżywają żałobę po śmierci najbliższych zapraszamy 5 listopada na modlitwę różańcową i wypominki podczas których wspomnimy zmarłych o godz. 17.15, a następnie zostanie za nich sprawowana Msza św. o godz. 18.00. Wspomniane rodziny otrzymały już bliższą informację na ten temat.
 7. W tygodniku Gość Niedzielny warto przeczytać co dalej dzieje się z obywatelskim projektem o wolnych niedzielach skierowanym do Sejmu. Dla ludzi wierzących, niedziela jest dniem wolnym od pracy, aby mieć czas dla rodziny, dla siebie i dla Boga – uczestnicząc we Mszy św.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA ZAPROSZENI NA UCZTĘ 15 X 2017 R.

uczta

OGŁOSZENIE PO MODLITWIE WIERNYCH: W dzisiejszą trzecią niedzielę miesiąca – przypada w naszej parafii taca gospodarcza. W tym roku przeznaczamy ją na dalsze remonty jakie prowadzimy w kościele dolnym. Na święta Bożego Narodzenia chcemy założyć ekran do wyświetlania pieśni. Już został wykonany ołtarz boczny poświęcony Jezusowi Miłosiernemu. Oczekujemy na figurę Matki Bożej Fatimskiej. Nagłą potrzebą jest wymiana mechanizmu poruszania dzwonów, które zużyły się na skutek ciągłej eksploatacji. Odnowiliśmy również kuranty, które wygrywają pieśni religijne i apel jasnogórski o godz. 21.00. W intencji wszystkich pomagających w sprawach gospodarczych parafii modlimy się oraz składamy serdeczne Bóg zapłać.

 1. W październiku, codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15. Dziś różaniec poprowadzi młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a po Mszy św. wieczorem ma spotkanie formacyjne.
 2. Dziś w Radomiu kończy się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Z tej okazji w naszym kościele, po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się koncert „Sine nomine” Moniki Świostek – sopran i kwartet smyczkowy: Adrian Hanke – I skrzypce, Mateusz Strzelecki – II skrzypce, Wiesław Bednarz – altówka, Adrianna Dąbrowska – wiolonczela. Organizatorzy koncertu serdecznie wszystkich zapraszają.
 3. Z okazji przypadającego wczoraj Dnia Edukacji Narodowej, dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30 z dziećmi i młodzieżą modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo w intencji Dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkół z terenu naszej parafii.
 4. Dziś – 15 października – tak jak każdego roku obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Zwraca on uwagę na rodziców, którzy przeżyli niewyobrażalną tragedię jaką jest śmierć własnego dziecka. Przywołuje pamięć wszystkich dzieci zmarłych na każdym etapie życia i z jakiegokolwiek powodu. Śmierć upragnionego dziecka, poronienie, martwy poród, śmierć po urodzeniu dziecka, to jedna z największych tragedii jakiej doświadczają rodzice. Poronienia, zagrożenia cywilizacyjne, aborcja, to najczęstsze przyczyny śmierci dzieci. W naszym kraju każdego roku blisko pięćdziesiąt tysięcy rodzin doświadcza straty dziecka: ponad czterdzieści tysięcy kobiet przeżywa poronienie, dwa tysiące dzieci rodzi się martwe, a kolejne pięć tysięcy umiera przed ukończeniem 18 lat z powodu chorób i wypadków. Pragniemy być blisko tych rodziców, modlić się za nich i dać im wsparcie. Chcemy im powiedzieć, że ich dzieci są zbawione i orędują za swymi rodzicami w niebie.
 5. W bibliotece parafialnej jest do nabycia Kalendarz na rok 2018 – wydany przez Caritas Diecezji Radomskiej.
 6. W dzisiejszym numerze tygodnika „Gość Niedzielny” warto przeczytać artykuł: „W dni święte zamknięte” – o handlowcach, którzy zamykają swoje sklepy w niedziele i święta. To właśnie u nich w dni powszednie warto robić zakupy.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA PRZYPOWIEŚĆ O WINNICY –  8 X 2017 R.

winogron
 1. Dziś nabożeństwo różańcowe, które odbywa się przez cały październik o godz. 17.15. W dni powszednie jest dodatkowa Msza św. o godz. 16.45.
 2. W piątek przypada „trzynastka”, nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.
 3. W sobotę spotkania: ministrantów o godz. 12.00 z ks. opiekunem Mariuszem i schola dzieci o godz. 15.00 z p. Organistką Grażyną. Prosimy rodziców o przypomnienie swoim dzieciom o spotkaniach i razem z dziećmi zapraszamy na spotkanie.
 4. W przyszłą niedzielę – trzecią miesiąca przypada taca gospodarcza, a młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania ma spotkanie i Mszę św. o godz. 18.00.
 5. W przyszła niedzielę na Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a po Myszy św. odbędzie się koncert zespołu EXODUS 15 – muzyka uwielbienia Boga z ewangelią do każdego człowieka.
 6. W kościele dolnym został już wykonany ołtarz Jezusa Miłosiernego. Jego poświęcenie odbędzie się w późniejszym terminie razem z figurą MB Fatimskiej.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym znajdziemy relacje z Jubileuszu 100-lecia pobytu naszych sióstr w Radomiu oraz warto przeczytać co robić, gdy nasze dorastające dzieci przestają chodzić do kościoła? Ciekawy jest również artykuł o świętej, którą bardzo cenił O. Pio i codziennie modlił się za jej wstawiennictwem. Jest nią Gemma Galgani, która została pierwszą świętą zmarłą i kanonizowaną w XX wieku. Kiedy zmarła, świeccy i duchowni przykładali różańce do jej ciała, chcąc zachować je jako relikwie. Święta mając 21 lat życia, otrzymała od Jezusa stygmaty. Warto wiedzieć, że w historii chrześcijaństwa zalewie 350 osób dostąpiło takiej łaski, miedzy innymi o. Pio.
 8. Papież Franciszek przypomina nam: „Waszym obowiązkiem jest wyrażać sprzeciw sumienia przy aborcji, in vitro i eutanazji”. Zachęcamy do podpisania deklaracji „Zatrzymaj Aborcję”. Deklaracje się wyłożone na stolikach przy bocznych ołtarzach. Należy dokładnie podać dane w rubrykach, wpisać numer PESEL-u i złożyć podpis.
 9. Zbliżają się Zaduszki. Myśląc już o uporządkowaniu grobów, zatroszczmy się również o modlitwę za naszych zmarłych, szczególnie wypominkową. Można ją zamawiać w formie wypominek jednorazowych, w których polecamy Miłosierdziu Bożemu imiona wszystkich zmarłych, których pragniemy wspomnieć. Wypominki jednorazowe będą oczytane w Tygodniu Zaduszkowym od 1 – 8 listopada. Inny charakter mają natomiast wypominki roczne. Odbywają się w każdą niedzielę i trzeba zaznaczyć, że jest to duże zobowiązanie parafii, dlatego w wypominkach rocznych podajemy imiona osób bardzo bliskich. Wypominki te zamawiamy osobiście w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
 10. Dziś pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” obchodzimy 17. Dzień Papieski. Z tej okazji odbywają się liczne wydarzenia duchowe i kulturalne. Przed kościołami oraz w miejscach publicznych odbywa się zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Fundacja wspomaga stypendiami uzdolnioną młodzież z niezamożnych i wielodzietnych rodzin. Ofiarę na ten cel, można też złożyć do puszek przed kościołem. Wszystkim wspierającym fundację – składamy serdeczne Bóg zapłać.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – NAWRÓCENIE 1 X 2017 R.

nawrócenie
 1. Dziś zapraszamy na pierwsze nabożeństwo różańcowe, które będzie codziennie w październiku o godz. 17.15. W dni powszednie również dodatkowa msza św. o godz. 16.45.
 2. Dziś po Mszy św. wieczorem spotkanie lektorów.
 3. We czwartek, 5 października – przypada uroczystość św. siostry Faustyny. W naszej parafii dzień odpustu. Msza św. będzie: rano o godz. 7.00 i po południu o godz. 16.45 i 18.00.
 4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 5. We czwartek modlitwę różańcową poprowadzą Margaretki w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
 6. W piątek odwidzimy chorych. Od godz. 16.45 będzie okazja do spowiedzi. Dzieci praktykujące I piątki miesiąca zapraszamy do spowiedzi na godz. 17.30, ponieważ praktyka I piątków miesiąca wymaga nie tylko przystąpienia do spowiedzi, ale również wymagane jest w tym dniu uczestnictwo we Mszy św., podczas której przystępujemy do Komunii św.
 7. W sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00 oraz wspólna modlitwa różańcowa i medytacja pierwszosobotnia.
 8. W sobotę, 7 października przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. W tym dniu organizujemy doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do Wysokiego Koła. Zapisy w zakrystii po Mszy św.
 9. W sobotę odbędzie się w Polsce wymowna inicjatywa: „Różaniec do Granic”. O godz. 14.00 Polacy z różnych regionów naszego kraju i goście z zagranicy spotkają się na całej długości granicy polskiej, celem odmówienia wszystkich czterech części różańca w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie.
 10. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać o różańcu, który jest firmowym znakiem katolickiej pobożności. Dowiemy się również o nowo powstającym prawie o pochówkach. Przy tej okazji Kościół przypomniał, że w nowym prawie nie może zalegalizować prawa do rozsypywania ludzkich prochów.
 11. Jest jeszcze możliwość podpisania deklaracji „Zatrzymaj Aborcję”. Deklaracje się wyłożone na stolikach przy bocznych ołtarzach. Należy dokładnie podać dane w rubrykach, wpisać numer PESEL-u oraz się podpisać.
 12. „Żywa pamięć w rodzinie”. Niech takie hasło przyświeca wszystkim, którzy pragną zamówić intencje mszalne w naszym kościele na przyszły rok, pamiętając o urodzinach, rocznicy ślubu, imieninach czy rocznicy śmierci osób bliskich naszemu sercu. Człowiek wierzący wydarzenia te łączy z modlitwą, szczególnie ze Mszą św. Wiele osób chce, aby jego intencja była tylko podczas Mszy św. sprawowanej wieczorem. Jest to zrozumiałe, bo pracują, ale i czasem niemożliwe, ponieważ ktoś wcześniej już zamówił sobie Mszę św. o tej godzinie. Dlatego pozostają jeszcze Msze św. sprawowane rano lub Msze św. Nowennowe – Zbiorowe, które odbywają się w każdy piątek z okazji Nowenny do Matki Bożego Miłosierdzia oraz 13-tego dnia miesiąca z okazji Nabożeństwa Fatimskiego lub 22–go dnia miesiąca z okazji nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia o godz. 18.00. Jest również w I niedzielę miesiąca Msza św. Jubileuszowa dla Jubilatów i solenizantów o godz. 10.00.
 13. Od jutra można już zamawiać wypominki jednorazowe z okazji zaduszek oraz roczne.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA ROBOTNICY W WINNICY  24 IX 2017 R.

Winnica
 1. Dziś w Warszawie kończy się Narodowy Kongres Trzeźwości. Przypomniano, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała alkoholizm za chorobę, którą należy leczyć, a wszystkich, którzy walczą o trzeźwość wspierać. W dzisiejszą niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce modlimy się o Trzeźwość Narodu. W tej intencji zostaną odprawione nieszpory niedzielne połączone z adoracją Najśw. Sakramentu o godz. 17.30.
 2. Dziś na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin. Z tej okazji zachęcamy wszystkie małżeństwa, aby odnowili sakramentalne przyrzeczenia małżeńskie i zawierzyli swoje rodziny naszej Matce z Jasnej Góry.
 3. We czwartek, 28 września, w rocznicę beatyfikacji Michała Sopoćki – kapłana, który był spowiednikiem św. siostry Faustyny – jego obraz jest umieszczony w naszym kościele w Tryptyku Bożego Miłosierdzia – odbędzie się na skrzyżowaniach ulic wielu miast w Polsce i na świecie, spotkanie modlitewne, podczas którego odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. Włączmy się w tę inicjatywę, która nosi nazwę „Zapal iskrę Bożego Miłosierdzia” i spotkajmy się we czwartek o godz. 15.00 na skrzyżowaniach ulic naszego osiedla – tak jak to było w ubiegłych latach – aby publicznie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i dać świadectwo wiary. Organizujmy się sami i odmawiajmy ją głośno. Do niektórych grup dołączą siostry zakonne oraz księża.
 4. W sobotę 30 września, zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00 z okazji Jubileuszu 100-lecia pobytu naszych Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Msza św. będzie koncelebrowana przez księży związanych ze Zgromadzeniem, pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika – Pasterza diecezji radomskiej. Po Mszy św. odbędzie się wykład poświęcony początkom, stuletniej historii i pracy społeczno-duszpasterskiej Zgromadzenia w Radomiu. Niech nasza obecność, będzie wyrazem wdzięczności za pracę sióstr dla mieszkańców naszego miasta i parafii. Dziś wyrazem wdzięczności z okazji pięknego Jubileuszu dla Zgromadzenia niech będą nasze ofiary, które złożymy do puszek po Mszy św. przed kościołem na potrzeby Domu Zakonnego wraz z naszą modlitwą.
 5. W przyszłą niedzielę dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii św. zostaną wtajemniczone w modlitwę różańcową i otrzymają koronkę, jak pamiątkę z Ziemi Świętej, która nazywamy Piątą Ewangelią, które ufundował O. Zbigniew Swend – franciszkanin.
 6. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać jak przezwyciężać kryzysy małżeńskie.
 7. W dobie nasilonej walki o życie ludzkie, warto poprzeć i podpisać deklarację „Zatrzymaj Aborcję”. Należy dokładnie podać dane w rubrykach, wpisać numer PESEL-u oraz się podpisać. Deklaracje się wyłożone na stolikach przy bocznych ołtarzach.
 8. Za dwa tygodnie w sobotę, 7 października, organizujemy doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej do Wysokiego Koła. Wyjazd o godz. 8.00, a przyjazd na 16.00. Zapisy w zakrystii po Mszy św.
 9. Z powodu braku organistów i katechetów, nasza diecezja zachęca osoby zainteresowane pracą organisty, czy katechety, do podjęli studia w Diecezjalnym Studium Organistowskim, czy na Studiach Teologiczno-katechetycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej oraz są umieszczone na stronie internetowej i Facebooku parafialnym.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – PRZEBACZENIE 17 IX 2017 R.

przebaczenie

OGŁOSZENIE PO MODLITWIE POWSZECHNEJ: W dzisiejszą trzecią niedzielę miesiąca – przypada w naszej parafii taca gospodarcza. W tym roku przeznaczamy ją na dalsze remonty jakie prowadzimy w kościele dolnym. Na święta Bożego Narodzenia chcemy założyć ekran do wyświetlania pieśni, zakupić figurę MB Fatimskiej z okazji Roku Fatimskiego oraz wykonać ołtarz boczny poświęcony Jezusowi Miłosiernemu. Nagłą potrzebą jest wymiana mechanizmu poruszania dzwonów, które zużyły się na skutek ciągłej ich eksploatacji. Odnowiliśmy również kuranty, które wygrywają pieśni religijne i apel jasnogórski o godz. 21.00. Za wszystkich pomagających w sprawach gospodarczych parafii modlimy się oraz składamy serdeczne Bóg zapłać.

 1. W dzisiejszą niedzielę przypada 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony pod hasłem: Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach. Z tej okazji papież Franciszek wystosował Orędzie w którym czytamy: Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni ojcowie mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mlećw nim pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać mielenia tego, co otrzymuje, ale to do nas należy decyzja, jaki materiał mu dostarczamy”. Całość Orędzie znajdziemy na stronie internetowej parafii.
 2. Dziś adoracja Najśw. Sakramentu, ze śpiewem litanii do Matki Bożej o godz. 17.30, a na Mszę św. wieczorną zapraszamy młodzież z rodzicami, która w tym roku szkolnym chce przyjąć sakrament bierzmowania. Będą podane szczegółowe informacje oraz zapisy młodzieży na katechizację przygotowującą do przyjęcia bierzmowania.
 3. We wtorek spotkanie rodziców dzieci komunijnych o godz. 17.00 w kościele dolnym.
 4. Za dwa tygodnie w sobotę, 30 września br., będziemy obchodzić Jubileusz 100-lecia pobytu naszych Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. O godz. 11.00 będzie sprawowana Jubileuszowa Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, po której będzie wykład poświęcony początkom, stuletniej historii i aktualnej pracy Zgromadzenia w Radomiu. Niech nasza obecność na tej Mszy św. będzie wyrazem wdzięczności za pracę sióstr dla mieszkańców naszego miasta i parafii.
 5. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać o ciekawej akcji różańcowej, która odbędzie się 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i nosi nazwę „Różaniec do granic”
 6. Dziś i przez cały tydzień oraz w następną niedzielę można przy stolikach znajdujących się przy bocznych ołtarzach złożyć podpis na deklaracji „Zatrzymaj Aborcję”. Należy mieć PESEL.
 7. Zapraszamy ministrantów na spotkanie – informacje u ks. Mariusza – opiekuna ministrantów. Spotkanie scholi dzieci w sobotę o godz. 15.00 – opiekuje się Pani Organistka.
 8. Szczegółowe Ogłoszenia Kurii Diecezjalnej dotyczące Studium Organistowskiego i Katechetycznego znajdziemy na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i Facebooku parafialnym.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA UPOMNIENIE BRATERSKIE 10 IX 2017 R.

upomnienie,,
 1. Dziś nieszpory niedzielne o godz. 17.30.
 2. W środę, przypada trzynastka – nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.
 3. We czwartek 14 września – święto liturgiczne Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy opiekują się krzyżami stojącymi na terenie naszej parafii, a w sposób szczególny krzyżem misyjnym znajdującym się na placu kościelnym. Otoczmy szacunkiem krzyże w naszych domach, miejscach pracy, przy ulicach czy w szkołach. Niech mają należne miejsce i będą wezwaniem do modlitwy. Spoglądając, czy przechodząc obok krzyża módlmy się słowami: „Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył”, czy „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
 4. W piątek 15 września – przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Jej obecność pod krzyżem swojego Syna, zachęca nas, abyśmy byli blisko ludzi cierpiących, konających i umierających. Św. Faustyna podpowiada nam, że w okolicznościach powinniśmy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W naszym kościele odmawiamy ją w piątki na nowennie do Matki Bożego Miłosierdzia o godz. 17.45.
 5. W przyszłą niedzielę przypada dzień Środków Społecznego Przekazu. Jako społeczność ludzi wierzący mamy domagać się, abyśmy mieli dostęp do mediów, a korzystając z nich mogli innym przybliżać prawdę o Bogu i Kościele w Polsce. Wobec niektórych mediów należy być krytycznym.
 6. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać: czy wolno jeszcze w dzisiejszych czasach upominać grzeszników oraz o treści objawień w Gietrzwałdzie, gdzie Matka Boża mówiła do wizjonerów w języku polskim.
 7. Zawsze mamy za co dziękować Bogu, ale też mamy o co prosić. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Włoch w dn. 23 września – 1 października br. W programie m.in. Ravenna, Asyż (msza przy grobie św. Franciszka), Rzym (msza przy grobie św. Jana Pawła II i św. Filipa Neri, Muzea Watykańskie, Audiencja u Ojca Świętego Franciszka), Pompeje (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca), Siena, San Marino, Mariazell (austriacka Częstochowa). Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegółowe informacje w zakrystii oraz w gablocie ogłoszeń.
 8. Ogłoszenia Kurii Diecezjalnej dotyczące:
 9. Apelu Młodych, który odbędzie się w najbliższą  sobotę o godz. 18.00 przed Urzędem Miejskim, na który zapraszamy w sposób szczególny młodych,- Informację dotyczącą przygotowania do sakramentu małżeństwa, które obejmuje 10 spotkań kończących się dniem skupienia w Sanktuarium w Błotnicy. Obecnie decyzję zawarcia ślubu w kościele należy zgłosić 6 miesięcy przed jego zawarciem.- Poparcie dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. W tym celu w najbliższym czasie będą zbierane podpisy pod projektem tej ustawy. Należy mieć przy sobie PESEL.

  Informację na temat Diecezjalnego Studium Organistowskiego i Studiów katechetycznych oraz zaproszenia: na koncert, który odbędzie się w Katedrze, do Kałkowa na X Rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej i na Diecezjalny Kongres Trzeźwości – znajdziemy niżej.

 10. OGŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ 10 IX 2017
  ZAPROSZENIE NA VI APEL MŁODYCH I NIEZIEMSKIE GRANIE

Droga Młodzieży – Spotkanie młodzieży z naszej diecezji na radomskim deptaku stało się już tradycją. Prosta formuła, w której jest czas na świadectwa, zabawę, pieśni uwielbienia i modlitwę, została przyjęta przez młodzież i duszpasterzy. Każdego roku zaskakuje przejmująca cisza, która zapada w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu.

Adorację w czasie Apelu poprowadzą: s. Julia Dubowska, świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce i ks. Jakub Bartczak, raper. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie hasło „Zostań z nami, Panie!”

Zapraszam wszystkich młodych oraz ich duszpasterzy i katechetów na kolejny Apel Młodych, który odbędzie się w centrum Radomia, przed Urzędem Miasta, 16 września o godzinie 18.00.

Apel Młodych poprzedzać będą „Targi Młodych”, które będą miały miejsce na Placu Corazziego (Plac przed Urzędem Miejskim). Będą one finalnym momentem Forum Młodych, które zgromadzi młodych przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych działających w naszej diecezji. O godz. 16.45. zapraszam na koncert Siewców Lednicy. Mam nadzieję, że spotkanie będzie wielkim świętem młodzieży oraz czasem wspólnej modlitwy i refleksji. Biskup Henryk

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Od 23 września 2017 roku w Diecezji Radomskiej podejmujemy trud pogłębionej formy przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program przygotowania Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań z narzeczonymi. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski, jest prowadzona na terenie wielu diecezji w Polsce.

„W ramach (…) spotkań z narzeczonymi jest zaplanowana przede wszystkim wspólna modlitwa o pogłębienie wiary, modlitwa narzeczonych za siebie nawzajem, modlitwa o dobrego męża i dobrą żonę. Pogłębiona katecheza o sakramentach, rodzinie chrześcijańskiej, etyce małżeńskiej oraz o Sakramencie Małżeństwa pomoże w bardziej świadomym i owocnym zawarciu tego Sakramentu. Spotkanie z doświadczonymi małżeństwami, z lekarzem i psychologiem pomoże w kształtowaniu dojrzałej relacji międzyosobowej i wzajemnej odpowiedzialności” (Bp Henryk Tomasik, List pasterski o przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa, 10).

Spotkania z narzeczonymi będą miały miejsce w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii. Narzeczeni, w trosce o przyszłość własnego małżeństwa, włączają się w katechezy przedmałżeńskie i uczestniczą w spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Cykl spotkań zakończy się dniem skupienia w najbliższym Sanktuarium Matki Bożej. Zachęcam, aby w katechizacji przedmałżeńskiej uczestniczyli oboje narzeczeni celem wymiany poglądów i wspólnej refleksji dotyczącej ich przyszłego życia.

Zachęcam narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Proszę wszystkich o modlitwę w intencji narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczonych, ponadto, zachęcam do pogłębionej refleksji dotyczącej przyszłego małżeństwa i rodziny.

Życzę wszystkim szczęśliwego małżeństwa i życia w prawdziwej, katolickiej rodzinie. + Henryk Tomasik Biskup radomski

 

AKCJA: ZATRZYMAJ ABORCJĘ

Czcigodni Kapłani, Drodzy Parafianie, W ostatnim czasie odbyło się 376. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”, „mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej”. Polscy biskupi poparli zbieranie podpisów pod nią i wyrazili to w oficjalnym dokumencie podsumowującym spotkanie.

Mamy zapewne w pamięci słowa naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, który tak wiele razy podkreślał, że jeśli naruszy się prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Nie możemy zapominać o tym, że życie jest darem danym nam od Boga, a Kościół ma obowiązek bronić prawa do życia.

Dlatego z całego serca popieram organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję” na terenie naszej diecezji oraz błogosławię wszystkim, którzy walczą o prawa nienarodzonych dzieci.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich księży proboszczów oraz Was – drodzy parafianie o gorliwe zaangażowanie się w przedstawioną inicjatywę oraz modlitwę. Otaczam Was modlitwą i błogosławię Bp Henryk Tomasik

ZAPROSZENIE NA KONCERT KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W KATEDRZE

Mazowiecki Instytut Kultury, wspólnie z Parafią pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, Filharmonią Narodową w Warszawie oraz miastem Radom organizują 15 września, o godz. 19.00, w katedrze radomskiej koncert Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pt. Wojciech Kilar. Wielkie dzieła. Wstęp na koncert jest wolny.

XIX PREZENTACJE PIEŚNI PIELGRZYMKOWEJ I RELIGIJNEJ – ZWOLEŃ „NA PIELGRZYMIM SZLAKU” 2017

Zapraszamy serdecznie do Zwolenia zespoły śpiewacze dziecięce, młodzieżowe i dorosłych na niedzielę 24 września br. na Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej. Prezentacje w Grodzie Jana Kochanowskiego odbywają się od 1999 roku.

Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie

Dnia 16 września 2017 r., w sobotę, w Sanktuarium naszym przeżywać będziemy X rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, ministrantów i schole, przyjaciół i dobrodziejów do udziału w naszym wspólnym dziękczynieniu. Naszej modlitwie będzie przewodniczyć Metropolita Częstochowski Ks. Arcybiskup Wacław Depo, który odprawi Mszę św. o godz. 12.00. Szczegółowy program na plakacie. Ks. Zbigniew Stanios Kustosz Sanktuarium

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie sobota, 16 września 2017 roku

Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców informuje, że tegoroczna Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się w sobotę, 16 września br., w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, jako grupa zawodowa chcemy włączyć się w obchody 10. rocznicy koronacji obrazu Pani Ziemi Świętokrzyskiej. W programie przewidziane jest oddzielne spotkanie dla nauczycieli z Księdzem Biskupem Piotrem Turzyńskim o godz. 10.30. ks. dr Wojciech Wojtyła Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA JEŚLI KTOŚ CHCE IŚĆ ZA MNĄ  3 IX 2017 R.

XXII NZ -A
 1. Trwa nowenna przed ponowieniem aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce w święto Narodzenia NMP w piątek – 8 września. Nowenna w intencji Ojczyzny i Kościoła codziennie o godz. 17.30.
 2. Dziś nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa połączone z nowenną o godz. 17.30, a po Mszy św. spotkanie lektorów.
 3. Jutro z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00, na którą zapraszamy dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców, młodzież oraz dzieci.
 4. W piątek – święto maryjne – wspominające Narodzenie NM Panny. Msze św. będą o godz. 7.00, suma o 10.00 i wieczorem o 18.00. W tym dniu na każdej Mszy św. ponowimy akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
 5. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać: niedziela bez Mszy nie jest niedzielą oraz dlaczego warto pomagać innymi, ale należy to czynić roztropnie i mądrze.
 6. Do naszych skrzynek pocztowych trafiają różne ulotki, wśród nich – o treści religijnej, gdzie autorzy podstępnie werbują do różnych sekt zachęcając nas do dzwonienia pod podany numer telefonu. Bądźmy w tym ostrożni.
 7. Z powodu braku organistów i katechetów, nasza diecezja zachęca osoby zainteresowane, które chcą w przyszłości wykonywać zawód organisty do podjęcia nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim. Również osoby, które chciałyby uczyć w szkole lekcji religii, do podjęcia studiów katechetycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.