Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia

Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia

adwent

Przewodniczący Episkopatu zachęca do uczestnictwa w roratach: „to msze pełne nastroju oczekiwania”

– Adwent to rzeczywistość zawierająca w sobie wszystkie czasy. Oznacza naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – mówi przewodniczący Episkopatu, abp Stanisław Gądecki, zapowiadając rozpoczynający się 2 grudnia czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Jak podkreśla, razem z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczyna się również nowy rok liturgiczny.

>> Skąd wziął się adwent? Wszystkie niezbędne informacje, które musisz poznać

– Adwent ma wielkie znaczenie na samym początku tego roku, dlatego że oznacza naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. On przynosi ze sobą tak spojrzenie w Adwent, który już się dawno dokonał razem z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat. Oznacza także Adwent w teraźniejszości, tzn. przychodzenie Chrystusa chwalebnego do Kościoła i do każdego z wiernych Kościoła, ale także wskazuje na przyszły adwent, ten eschatologiczny, ostateczny, kiedy Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak więc, gdy mówimy „Adwent”, mamy przed sobą rzeczywistość bogatą, określającą i jednocześnie zawierającą w sobie wszystkie czasy – mówi Przewodniczący Episkopatu.

Podkreśla, że czas Adwentu jest szczególną okazją do tego, by przeżyć go razem z Kościołem, tak w sensie przygotowania do Bożego Narodzenia poprzez rekolekcje adwentowe, jak i poprzez uczestnictwo w Mszach św. roratnich, które „wprowadzają nastrój adwentowy i atmosferę adwentową w nasze życie”.

>> Propozycje na Adwent od DEON.pl

Abp Gądecki zauważa, że Msze św. roratnie w sposób szczególny lubią dzieci, dziadkowie i babcie oraz ci, którzy rozpoczynają wcześnie pracę. Podkreśla, że są to Msze pełne „nastroju wyjątkowego oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa”. Słowo „Adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie). Adwent rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed pierwszymi Nieszporami Narodzenia Pańskiego. Trwa cztery niedziele. Jest to czas radosnego oczekiwania i przygotowania do narodzin Chrystusa, które obchodzimy 25 grudnia.

Edykt ogłaszający rozpoczęcie proces beatyfikacyjnego ks. Kotlarza

xrkotlarz_kamien_pelagow_2

xrkotlarz_kamien_pelagow_2W związku z rozpoczynającym się procesem beatyfikacyjnym Księdza Romana Kotlarza ks. bp Henryk Tomasik przekazuje wiernym Edykt.

Radom, dnia 11 listopada 2018 r. dz. 1490/18

 E D Y K T

W dniu 18 sierpnia 1976 r., w radomskim szpitalu w Krychnowicach, zmarł Ks. Roman Kotlarz, Męczennik Radomskiego Czerwca 1976 r.

Ks. Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 r. w Koniemłotach na terenie diecezji sandomierskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1954 r. z rąk Biskupa Sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Szydłowiec, Żarnów, Koprzywnica, Mirzec, Kunów i Słupia Nowa. Jedynym jego probostwem była parafia Pelagów, gdzie posługiwał w latach 1961-1976. Było to ostatnie miejsce jego pracy kapłańskiej. Do jego obowiązków należała też posługa kapelana szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach. Za swoją gorliwość duszpasterską oraz bezkompromisową postawę był poddawany licznym represjom ze strony komunistycznych władz reżimowych.

Dnia 25 czerwca 1976 r. w Radomiu z powodu drastycznych podwyżek cen żywności rozpoczęły się strajki i doszło do zamieszek. Robotnicy wyszli na ulicę. Ks. Roman Kotlarz dołączył do protestujących, przeszedł z nimi ulicami miasta i ze schodów kościoła pw. Świętej Trójcy pobłogosławił ich. Po tych wydarzeniach bronił uwięzionych robotników. Za taką postawę był represjonowany i bity. Do domu Ks. Romana Kotlarza kilkakrotnie przyjeżdżali „tajemniczy osobnicy”, którzy okrutnie go bili. Nie brakuje relacji opisujących, w jakim stanie znajdował się on po tych „wizytach”. W wyniku szykan i pobicia zemdlał podczas sprawowania Mszy Świętej. Został następnie przewieziony do szpitala i tam zmarł. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej można stwierdzić, że działania represyjne wobec Ks. Romana Kotlarza prowadziła samodzielna grupa „D” – zakonspirowana komórka operacyjna Służby Bezpieczeństwa, która zajmowała się dezintegracją Kościoła katolickiegow Polsce.

Świadomość męczeńskiej śmierci Ks. Romana Kotlarza jest bardzo żywa w wielu środowiskach, wśród osób duchownych i świeckich. Jest zestawiana z męczeńską śmiercią Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspominał o niej również św. Jan Paweł II na radomskim lotnisku 4 czerwca 1991 r.

Na prośbę Postulatora sprawy – wyrażoną pismem z dnia 3 maja 2018 r. – uwzględniając materiały zebrane przez historyków, po wysłuchaniu opinii Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Księży Dziekanów, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum Mater, art. 41-42),zwróciłem się – pismem z dnia 23 maja 2018 r. – do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ks. Romana Kotlarza. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zawartej w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. (SEP – D 6.3-42), w myśl przepisów prawa (Sanctorum Mater,art. 45-46), poprosiłem Kongregację Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę otrzymałem pismem z dnia 26 października 2018 r. (Prot. N. 3411-1/18).

W związku z powyższym postanawiam rozpocząć proces beatyfikacyjny Ks. Romana Kotlarza, który jest ofiarą działań wynikających „z nienawiści do wiary” (in odium Fidei). Dlatego też dnia 1 grudnia 2018 r. w katedrze radomskiej będzie celebrowana Msza Święta w intencji beatyfikacji i kanonizacji Ks. Romana Kotlarza. Po Eucharystii rozpocznie się pierwsza uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny
i kanonizacyjny. Na powyższe uroczystości serdecznie wszystkich zapraszam.

Zwracam się również z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma, pamiątki, zdjęcia lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Biura Postulacji mieszczącego się w Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom), do dnia 31 maja 2019 r.

Ponadto proszę o osobistą modlitwę w intencji beatyfikacji Ks. Romana Kotlarza. Niech świadectwo życia i męczeńskiej śmierci ofiarnego Kapłana stanie się inspiracją do odważnego wyznawania wiary i zaangażowania w sprawy drugiego człowieka.

To wszystko niech dokona się na większa chwałę Bożą. +Henryk Tomasik Biskup Radomski

 

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA CHRYSTUSA KRÓLA – 25 XI 2018 r.

Król

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

 1. Dziś nieszpory z Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 17.30.
 2. We wtorek – 27 listopada, przypada rocznica, jak Matka Boża objawiła medalik św. Katarzynie Laboure w kaplicy Sióstr Miłosierdzia (Szarytek) przy ul. du Bac w Paryżu. Ze względu na liczne łaski udzielone za jego pośrednictwem, medalik został nazwany cudownym. Dlatego we wtorek po Mszy św. wieczorem, będzie możliwość otrzymania cudownego medalika z prośbą o przekazanie go osobie potrzebującej duchowej pomocy. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. otrzymają go od rodziców w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.30.
 3. W środę – 28 listopada, odbędzie się Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Konferencję wygłosi ks. Jacek Kucharski – odpowiedzialny za Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Radomskiej.
 4. We czwartek – 29 listopada, rozpocznie się nowenna – dziewięciodniowa modlitwa – przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, którą obchodzimy 8 grudnia. Kościół zachęca, aby do większych świąt przygotować się z dziewięciodniowym wyprzedzeniem.. W Kościele są również praktykowane tridua, oktawy, czy nowenny.
 5. W piątek – 30 grudnia, przypada liturgiczne święto Andrzeja Apostoła. Zapraszamy na Mszę św. imieninową w intencji solenizantki – siostry zakrystianki Andrzei.
 6. W sobotę – 1 grudnia, rozpocznie się w katedrze radomskiej proces beatyfikacyjny księdza Romana Kotlarza Mszą św. o godz. 11.00, po której odbędzie się pierwsza uroczysta sesja. Ks. biskup zaprasza wszystkich do udziału w tym historycznym dla Radomia i diecezji wydarzeniu.
 7. W sobotę– spotkanie rodziny różańcowej o godz. 17.00, wspólna modlitwa różańcowa w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wyrządzone zniewagi i medytacja pierwszosobotnia.
 8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się adwentczas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia oraz na spotkanie z Panem przy końcu czasu. Pomyślmy już dziś o uczestnictwie w roratach –Mszy św. ku czci Matki Bożej w adwencie.
 9. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć poświęcony opłatek oraz świece na stół wigilijny, rozprowadzaną przez Caritas.
 10. Przypominamy, że w okresie zimowym, Msze św. na tygodniu są sprawowane w kościele dolnym i w niedzielę dla osób starszych i niepełnosprawnych o godz. 13.00.
 11. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny do którego jest dołączony bezpłatnie kalendarz na przyszły rok.
 12. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na utrzymanie WSD w Radomiu, które przygotowuje przyszłych księży do pracy duszpasterskiej w diecezji radomskiej. Obecnie do kapłaństwa przygotowuje się 62 alumnów, studia trwają 6 lat. Wszystkim za okazaną pomoc składamy w imieniu seminarium – Bóg zapłać i prosimy o modlitwę o nowe powołania kapłańskie.
 13. Teraz dokonamy proklamacji aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, odmawiając Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najśw. Sercu Pana Jezusa. Będzie to czas na świadome potwierdzenie wyboru Jezusa za swego Króla i Pana oraz poddanie się Jego Prawu, woli i władzy, wywyższając Go we wszystkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego. Niech Jego królestwo urzeczywistniło się w nas i pośród nas. Kto może, niech teraz uklęknie, nastąpi wystawienie Jezusa ukrytego Najśw. Sakramencie.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA WDOWI GROSZ – 11 XI 2018 r.

wdowi grosz
 1. Papież Franciszek z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości skierował do polaków list. Jego treść znajdziemy na stronie internetowej parafii. Natomiast w minioną środę podczas audiencji udzielonej pielgrzymom na Watykanie powiedział: „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. … w niedzielę przypada 100. rocznica niepodległości Polski. Z tej okazji jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wami i z wszystkimi waszymi rodakami. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości. Niech zawsze wam towarzyszy opieka Maryi Królowej Polski i Boże błogosławieństwo!”
 2. Dziś o godz. 17.30 odbędzie się nabożeństwo za Ojczyznę słowami Litanii Narodu Polskiego, która swoją historią sięga czasów niewoli Polski i była odmawiana za Polskę przez papieża św. Jana Pawła II. Jej treść znajdziemy na stronie internetowej parafii.
 3. We wtorek – 13 listopada, nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.
 4. We czwartek – Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 34 zaprasza nas na koncert polskiej pieśni patriotycznej zatytułowany „Dla Niepodległej” o godz. 17.00.
 5. We czwartek I nieszpory maryjne przed świętem Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 17.30.
 6. W piątek – 16 listopada, przypada odpust parafialny z okazji przypadającego w kalendarzu liturgicznym wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia. Msze św. będą o godz. 7.00, 10.00 i o godz. 18.00. Dodatkowe nabożeństwa tego dnia, to: o godz. 9.30 wspólny różaniec w intencji parafian, gości i sympatyków naszego kościoła, oraz II nieszpory maryjne o godz. 17.30. Natomiast uroczysta suma z udziałem księży z dekanatu odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 13.00.
 7. W sobotę – odbędzie się w dolnym kościele dzień formacji Rycerzy Kolumba od godz. 10.00 – 13.00. Zapraszamy na to spotkanie mężczyzn z naszej parafii.
 8. W przyszłą niedzielę – 18 listopada, która jest III niedzielą miesiąca, przypada taca gospodarcza. Na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a po Mszy św. wieczorem odbędzie się spotkanie rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci.
 9. W bibliotece parafialnej znajdującej się w kościele dolnym, można nabyć kalendarz Diecezji Radomskiej na przyszły rok.
 10. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, który jest poświęcony dzisiejszej uroczystości obchodzonej w Polsce.

LITANIA NARODU POLSKIEGO – MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

FLAGA

LITANIA NARODU POLSKIEGO

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Nad Polską, Ojczyzną naszą, – zmiłuj się Panie.
Nad narodem męczenników,
Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu, nieskończenie miłosierny, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, nieskończenie mocny,
Jezu, nadziejo nasza,
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski – módl się za nami.

Święty Florianie, patronie Królestwa Polskiego i Krakowa,
Święci Cyrylu (Konstantynie) i Metody (Michale), Bracia Sołuńscy,
apostołowie Słowian, – módlcie się za nami.
Święty Wacławie, patronie katedry wawelskiej, – módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie Polski,
Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, apostole ziem polskich,
Święty Stanisławie, ojcze Ojczyzny,
Święci męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku
i Krystynie, zwani Pięciu Świętymi Braćmi Międzyrzeckimi,
– módlcie się za nami.
Święty Andrzeju Świeradzie, pustelniku-pokutniku, – módl się za nami.
Święty Ottonie z Bambergu, apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, patronko pojednania polsko-niemieckiego,
Święty Jacku Odrowążu, apostole Rusi,
Święta Kingo (Kunegundo), patronko Polski i Litwy oraz górników,
Święta Jadwigo, królowo, matko narodów, patronko młodzieży
żeńskiej,
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,
Święty Janie z Dukli, patronie Korony i Litwy oraz rycerstwa
polskiego,
Święty Stanisławie Kazimierczyku (Sołtysie), krakowski kaznodziejo,
zatroskany o młodzież zakonną, chorych i ubogich,
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy,
Święty Kazimierzu Jagiellończyku, patronie Litwy,
Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży,
Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi,
Święty Jozafacie, patronie Rusi,
Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku z Koszyc,
Święty Andrzeju Bobola, męczenniku za wiarę,
Święty Zygmuncie Szczęsny Feliński, metropolito warszawski,
Święty Rafale Józefie Kalinowski, patronie Sybiraków,
Święty Bracie Albercie, Adamie Chmielowski, opiekunie biedoty
krakowskiej,
Święty Józefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kościoła przemyskiego,
Święty Zygmuncie Gorazdowski, założycielu sióstr józefitek, który
stałeś się „okiem ślepemu, nogą chromemu i ojcem ubogich”,
Święty Józefie Bilczewski, arcybiskupie lwowski obrządku
łacińskiego i profesorze teologii,
Święta Urszulo Julio Ledóchowska, apostołko służby Bożej,
Święty Maksymilianie Maria Kolbe, męczenniku z Auschwitz,
Święta Faustyno Heleno Kowalska, apostołko Bożego Miłosierdzia,
Święty Janie Pawle II, Karolu Wojtyło, patronie rodzin,

Wszyscy Święci i Święte Boże, – módlcie się za nami.

Błogosławiony Radzimie Gaudenty, pierwszy biskupie gnieźnieński,
– módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile Piotrze II, biskupie i pustelniku, patronie
archidiecezji gnieźnieńskiej, pokutujący za błądzących
wyznawców Chrystusa,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, biskupie i mnichu, dziejopisarzu
Polski,
Błogosławiony Czesławie Odrowążu, zakonniku, cudotwórco,
patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, patronko Śląska Opolskiego, patronko
dobrej sławy,
Błogosławiona Salomeo, wdowo i klarysko, księżno halicka, oddana
całkowicie Bogu i bliźnim,
Błogosławiony Janie z Łobdowa (Janie Prusaku), patronie flisaków,
rybaków, żeglarzy oraz osób niewinnie posądzonych,
Błogosławiona Juto z Chełmży, siostro ubogich,
Błogosławiona Jolento (Jolanto Heleno), patronko archidiecezji
gnieźnieńskiej i Kalisza oraz chrześcijańskich matek,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48. towarzyszami, męczennicy
sandomierscy, patronowie dominikanów, – módlcie się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strepa (Strzemię), ojcze i stróżu ojczyzny,
senatorze mądry, przyjacielu dzieci, szczególny patronie
Lwowa, – módl się za nami.
Błogosławiona Doroto z Mątowów, żono awanturnika, pustelnico,
patronko diecezji chełmińskiej, Prus i Pomorza, kobiet, matek,
hutników-odlewników, latarników i różańca,
Błogosławiony Władysławie (Marcinie Janie) z Gielniowa, patronie
Warszawy, pierwszy polski poeto,
Błogosławiona Regino Protman, wyznawczyni Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie, dziewico jaśniejąca chwałą
roztropności i pobożności, patronko Braniewa i sióstr
katarzynek,
Błogosławiona Zofio Czeska, chrześcijańska feministko, Matko
Tereso XVII wieku,
Błogosławiony Stanisławie (Janie) Papczyński, niewolniku Maryi,
Błogosławiony Rafale (Melchiorze) Chyliński, asceto, ceniony
spowiedniku i kaznodziejo, oddający wszystko dla ubogich i chorych,
Błogosławiony Edmundzie Bojanowski, darze Ducha Świętego,
apostole ludu, patronie ludzi świeckich,
Błogosławiona Mario Luizo Merkert, śląska samarytanko,
Błogosławiona Angelo (Zofio Kamilo) Truszkowska, patronko
doskonalszego posłuszeństwa Bogu,
Błogosławiona Mario Marcelino Darowska, mądra wychowawczyni,
Błogosławiona Małgorzato (Łucjo) Szewczyk, matko ubogich i sierot,
Błogosławiony Honoracie (Wacławie) Koźmiński, obdarzony darem
Bożego powołania, służący szczerze i gorliwie, dla którego
miłość Jezusa była jedyną pobudka do wszystkiego,
Błogosławiona Celino Chludzińska-Borzęcka, żono, matko, wdowo
i zakonnico, patronko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek,
Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, wychowawco najmłodszych,
Błogosławiona Mario (Franciszko) Siedliska, apostołko godności
ogniska domowego,
Błogosławiony Wincenty Lewoniuku wraz z 12. towarzyszami,
męczennicy uniccy z Pratulina za jedność Kościoła,
– módlcie się za nami.
Błogosławiony Janie Beyzymie, posługaczu trędowatych,
– módl się za nami.
Błogosławiona Kolumbo (Janino Matyldo) Gabriel, która
za nieszczęście uważałaś dzień przeżywany bez cierpienia,
Błogosławiony Auguście Czartoryski, książę i kapłanie, patronie
trudnych powołań,
Błogosławiona Bolesławo Mario Lament, inspiratorko ekumenizmu
w życiu codziennym przez miłość, apostołko wśród
prawosławnych,
Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, matko Czarnej Afryki,
Błogosławiona Mario Karłowska, apostołko zagubionych moralnie,
gwiazdo na horyzoncie polskiego miłosierdzia,
Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, opiekunie sierot, apostole prasy
katolickiej, patronie środków społecznego przekazu,
Błogosławiony Janie Wojciechu Balicki, człowieku modlitwy
nieustannej, rektorze przemyskiego seminarium duchownego,
Błogosławiony Jerzy (Bolesławie) Matulewiczu (Matulaitisie), we
wszystkim szukający Boga, współpatronie Litwy,
Błogosławiona Marto Wiecka, świadku miłości, zawsze do dyspozycji
innych, tęskniąca jedynie za niebem,
Błogosławiona Bernardyno (Mario) Jabłońska, patronko opuszczonych
i nieszczęśliwych ludzi, łącząca w swym życiu dziecięcą
prostotę i wielkość królewny,
Błogosławiona Anielo Salawa, tercjarko frańciszkańska, patronko
służących, która wyznałaś: „Panie! Żyję, bo każesz, umrę,
kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”,
Błogosławiony Michale Sopoćko, kapłanie według Serca Jezusowego,
spowiedniku św. siostry Faustyny Kowalskiej, apostole Bożego
Miłosierdzia,
Błogosławiony Michale Kozalu, biskupie i męczenniku obozów
koncentracyjnych,
Błogosławiona Karolino Kózkówno, dziewicza męczennico, która
swoim życiem i śmiercią mówisz o godności kobiety,
o godności osoby ludzkiej, o godności ciała, które nosi w sobie
zapis nieśmiertelności,
Błogosławiony Władysławie Findyszu, mężnie znoszący
prześladowania władz komunistycznych,
Błogosławiona Sancjo (Janino) Szymkowiak, oddająca się Bogu
„na przepadłe”, patronko profesorów i studentów filologii
romańskiej w Polsce,
Błogosławiony Stefanie Wincenty Frelichowski, kapłanie więźniów
i obozów koncentracyjnych, patronie harcerzy i kleryków
seminarium duchownego w Toruniu,
Błogosławiona Mario Stello Mardosewicz i jej 10 towarzyszek,
męczennice z Nowogródka, – módlcie się za nami.
Błogosławieni 108. polskich męczenników z czasów II wojny
światowej z lat 1939-1945 (3. biskupów, 52. księży
diecezjalnych, 26. księży zakonnych, 3. kleryków, 9. braci
zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich),
składający mężne świadectwo wiary, wierni Bogu i Jego Prawu,
patronowie Polski, – módlcie się za nami.
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłanie uczący, że zło dobrem
zwyciężać należy, kapelanie „Solidarności”, obrońco godności
człowieka, – módl się za nami.

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, – wybaw nas, Panie!
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnuśności naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych, – przebacz, o Panie!
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rządzących krajem,
Winy kierujących ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy braci i sióstr naszych,
Winy całego Narodu polskiego,

Głos krwi męczenników naszych, – usłysz, o Panie!
Głos krwi żołnierzy naszych,
Brzęk pękających kajdan naszych,
Płacz matek i żon,
Płacz wdów i sierot,
Płacz dzieci katowanych za polski pacierz,
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu,
Cierpienia i trudy gnębionego w czasach wojen narodu,
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów,
Jęki konających robotników Poznania, Wybrzeża, kopalni Wujek,

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych, – daj nam, o Panie!
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,
Miłość Polski, Ojczyzny naszej,
Męstwo, rozum, łagodność i solidarność,
Wolność, chwałę, szczęście i pokój,
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,
Wszystkie dary Ducha Świętego,

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, – wzbudź nam, o Panie!
Przez Bogurodzicę, Ojca Świętego na długie lata,
– zachowaj nam, o Panie!
Przez najświętsze życie Twoje, żyć dobrze, – naucz nas, o Panie!
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić,
– daj nam, o Panie!
Przez Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu,
– wskrześ nas, o Panie!
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą,
– daj nam, o Panie!
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego”,
Przez Miłosierdzie Twoje, Ducha i Tradycję Narodu zachować,
Przez czystą św. Jadwigi królowej ofiarę, w jedności i suwerenności naszą Polskę,
– zachowaj, o Panie!
Przez cnoty wielkich Ojców naszych, na Twe błogosławieństwo,
– daj nam zasłużyć, o Panie!
Boże Piastów i Jagiellonów, – nie opuszczaj nas, o Panie!
Boże Sobieskiego i Kościuszki,
Boże ojca Kordeckiego i ojca Kolbe,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół.
Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. Na progu nowego stulecia, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego.
Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności.
Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Ob-darz nas chlebem.
Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego – Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

 

 

LIST PAPIEŻA FRANCISZKANKA Z OKAZJI 100. POLSKI

Franciszek-Gądecki-2-1068x712

Do Czcigodnego Brata

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek

Watykan, 4 listopada 2018 r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA PRZYKAZANIE MIŁOŚCI – 4 XI 2018 r.

XXXI
 1. Dziś będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian o godz. 17.15, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym, tzn. od 1 listopada ub. roku, do 1 listopada tego roku, a których pogrzeb odbył się w naszym kościele. Rodziny przeżywające żałobę otrzymały już zaproszenie na to nabożeństwo.
 2. Dziś po Mszy św. wieczorem spotkanie lektorów.
 3. Do czwartku włącznie wspólna modlitwa różańcowa za zmarłych i wypominki jednorazowe o godz. 17.15, które można zamawiać do czwartku. Jest jeszcze możliwość zamawiania wypominek rocznych. Pomagajmy modlitwą naszym zmarłym.
 4. W piątek – 9 listopada odbędzie się kolejne spotkanie dla młodzieży, z młodzieżą i o młodzieży w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży o godz. 18.30 w sali przy kancelarii. Zapraszamy młodzież, która już była na spotkaniu oraz młodzież które chce w życiu cos więcej?
 5. W przyszłą niedzielę – 11 listopada, przypada 100. rocznica Niepodległości naszej Ojczyzny. Jak słyszeliśmy w Liście Episkopatu Polski, jest to bardzo ważne wydarzenie. Dlatego modlić się będziemy za Ojczyznę oraz zachęcamy wszystkich parafian do wywieszenia w tym dniu flagi narodowej.
 6. W liturgii 11 listopada przypada wspomnienie św. Marcina Tours. W tym dniu przypadają imieniny ks. Marcina – wikariusza. W intencji solenizanta będzie Msza św. o godz. 10.00.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać o tym, czy trzeba śmiertelnie bać się śmierci. Ponadto znajdziemy w dodatku radomskim program obchodu uroczystości 100-lecia Niepodległości Polski w naszym mieście.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 28 X 2018 r.

świątynia jerozolimska
 1. Obchodząc dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, w sposób szczególny dziękujemy Bogu za to miejsce, które gromadzi nas, abyśmy oddawali chwałę Bogui pogłębiali swoją wiarę. Z wdzięcznością wspominamy budowniczych naszego kościoła: pierwszego proboszcza ks. infułata Adama Staniosa, siostry zakonne oraz ofiarnych parafian i sympatyków naszej parafii. Dziękujemy również wszystkim, którzy dziś uczęszczają do naszej świątyni, dzięki którym ten Kościół „żyje”. Ile razy wchodzimy do kościoła, niech nam towarzyszy świadomość, że sami jesteśmy świątynią Bożą.
 2. W środę – 31 października, zakończenie nabożeństw różańcowych. Niech ta modlitwa będzie nadal codzienną osobistą modlitwą, jak również rodzin. Wielu parafian odmawia różaniec z radiem Maryja, czy TV TRWAM, a przy tej okazji uczestniczy za pośrednictwem tych mediów w Apelu Jasnogórskim oraz korzysta z ich audycji.
 3. We czwartek– 1 listopada, święto kościelne Wszystkich Świętych. Obowiązuje nas udział we Mszy św., które będą w porządku niedzielnym. Praktycznie, najlepiej jest najpierw przyjść na Mszę św., a później udać się na cmentarz. (Nie ma Mszy św. w kościele dolnym). Różaniec za zmarłych o godz. 17.15.
 4. W piątek – 2 listopada, Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.Bardzo ważny dzień w ciągu roku, poświęcony zmarłym. Msze św. będą o godz. 7.00, 10.00, i po południu o godz. 00 i 18.00. Różaniec za zmarłych o 16.30. W tym dniu odwiedzimy chorych z racji I piątku miesiąca.
 5. W sobotę spotkanie Rodziny Różańcowej o godz. 17.00, różaniec o 17.15 i medytacja pierwszosobotnia.
 6. W przyszłą niedzielę – 4 listopada, będziemy modlić się za wszystkich zmarłych parafian, którzy odeszli do wieczności w minionym roku zaduszkowym tzn. od 1 listopada ub. roku, do 1 listopada tego roku, a których pogrzeb odbył się w naszym kościele o godz. 17.15. Rodziny przeżywające żałobę otrzymały już informację i zaproszenie na to nabożeństwo.
 7. Od 1 – 8 listopada przypada oktawa Wszystkich Świętych, czyli Tydzień Zaduszkowy. W tym czasie będzie wspólna modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 17.15, podczas której wspominać będziemy zmarłych z wypominek jednorazowych. W te dni za pobożne nawiedzenie cmentarza, a 2 listopada również i kościoła, połączone z modlitwą za zmarłych, można uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące.
 8. Z okazji Zaduszek warto przytoczyć słowa św. Moniki, matki św. Augustyna, która umierając na obczyźnie w Italii, w portowym mieście Ostii, powiedziała do synów: To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim”Mimo, że od tego momentu upłynęło szesnaście wieków, to jednak ten duch i ta wiara jest w nas i w sposób szczególny na początku listopada zachęca do modlitwy za naszych zmarłych. Dlatego staramy się zamawiać za nich wypominki i Msze św. w rocznicę śmierci, urodzin, czy imienin. Ponieważ oni przebywają w świecie duchowym, dlatego pomagamy im na sposób duchowy: modlitwą, odpustami, Mszą św., wypominkami: odczytując ich imiona i modląc się za nich. Wypominki jednorazowe i roczne można zamówić w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej.
 9. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać w jaki sposób możemy pomóc zmarłym. Dołączony jest również obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące.
 10. Dzisiejsza taca, na zakończenie Tygodnia Misyjnego jest przeznaczona na misje. Obecnie na misjach pracuje 2032 polskich misjonarzy. Przebywają oni w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy posługuje w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii. W tym roku wyjechało na misje 25 osób, w tym 12 księży, 8 sióstr zakonnych, 4 osoby świeckie i 1 brat zakonny. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich 18 lat, zostało zamordowanych ponad 360 misjonarzy, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. Wszystkim wspomagającym przy różnych okazjach misje – składamy Bóg zapłać.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA MISYJNA – 21 X 2018 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 1. Rozpoczynając Tydzień Misyjny zachęcamy do codziennego udziału w nabożeństwie różańcowym o godz. 17.15 ofiarując modlitwę w intencji misji i misjonarzy. Również dziś  modlić się będziemy za nasze miasto i tych, którzy będą wybrani, aby dbali o nasz Radom.
 2. Dziś spotkanie młodzież przygotowującej się do bierzmowania o godz. 18.00.
 3. Jutro – 22 października,wspominamy w liturgiiśw. Jana Pawła II oraz przypada miesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, połączone z nabożeństwem różańcowym.
 4. W piątek odbędzie się spotkanie młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą o godz. 18.30 w sali przy kancelarii parafialnej w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Serdecznie zapraszamy młodzież.
 5. W przyszłą niedzielę,na zakończenie Tygodnia Misyjnego, taca będzie przeznaczona na misje.
 6. Jesteśmy zatroskani o zbawienie swoich bliskich zmarłych. Czasem ich życie tu na ziemi było bardzo trudne, a czasem oddalone od Boga. Przyjdźmy im
  z pomocą. W 2 Mch 12, 46czytamy, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. Modlimy się za zmarłych indywidualnie, rodzinnie, ale i we wspólnocie Kościoła do którego zmarli należeli. Dlatego zamawiamy wypominki jednorazowe. Imiona zmarłych na te wypominki można wypisać na przygotowanychna tą okazję kartkach wypominkowych, które są do zabrania w zakrystii i będą wspominane w Tygodniu Zaduszkowym, który obchodzimy od 1 – 8 listopada. Ofiara za te wypominki jest dobrowolna. Natomiast inny charakter mająwypominki roczne, czy półroczne. Są one, jak sama nazwa mówi przez cały rok, co jest dużym zobowiązaniem duszpasterzy. Wypominki te zamawiamy w kancelarii parafialnej.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnikaGość Niedzielny. Warto w nim przeczytać artykuł: „Zbezczeszczenie”o godnym przyjmowaniu Komunii św. Nie można przyjmować Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego. Konsekwencją takiego postępowania jest zaciągnięcie kolejnego grzechu ciężkiego. Przeczytajmy również: „Katolik miesza się do polityki”.Czytamy w nim, że bierność katolików w życiu społeczno-politycznym może skutkować budową obcego społeczeństwa, bez Boga i chrześcijaństwa.
 8. Dziś w trzecią niedzielą miesiąca – dziękujemy za ofiary – tacę gospodarczą, którą w tym roku przeznaczyliśmy na remont zakrystii dolnej i górnej: na wymianę okien oraz malowanie. Trwają jeszcze prace przy ołtarzu kościoła dolnego, przygotowując miejsce na figurę Matki Bożej Fatimskiej. Dziękujemy również za pomoc w renowacji ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej z lewej nawy kościoła. Wszystkim pomagającym w sprawach gospodarczych parafii, składamy serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.